အဂၤလန္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၃၀ ကမာၻ႔ဖလားအိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္ကို စပိန္ႏိုင္ငံက ကမာၻ႔ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဖီဖာ)ထံသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္လာသည့္အတြက္ အခက္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Daily Star က ေဖာ္ျပထားသည္။

လန္ဒန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃

အဂၤလန္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၃၀ ကမာၻ႔ဖလားအိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္ကို စပိန္ႏိုင္ငံက ကမာၻ႔ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဖီဖာ)ထံသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္လာသည့္အတြက္ အခက္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Daily Star က ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂၤလန္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဂရက္ဂ်္ကလပ္ခ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လကတည္းကပင္ ၂၀၃၀ ကမာၻ႔ဖလား အိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္ကို အဂၤလန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းေလွ်ာက္မည္ သို႔မဟုတ္ ၿဗိတိန္ကြၽန္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး ေပါင္းစု၍ေလွ်ာက္မည္ဆိုျခင္းကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ အိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္ကို ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္ ၎တို႔အတြက္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရႏိုင္ေရးမွာ အမွားမခံစတမ္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီဟု ဥကၠ႒ ဂရက္ဂ်္ကလပ္ခ္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

စပိန္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၂၈ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ၂၀၃၀ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲတို႔အနက္မွေန၍ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေနၿပီး အဂၤလန္ႏွင့္ စပိန္တို႔၏ကမာၻ႔ဖလားအိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္ အားၿပိဳင္မႈမွာ ဥေရာပေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ယူအီးအက္ဖ္ေအ)ႏွင့္ ကမာၻ႔ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဖီဖာ)တို႔၏အားၿပိဳင္မႈသဖြယ္ျဖစ္လာရန္လည္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဖီဖာဥကၠ႒ အင္ဖန္တီႏိုသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို စပိန္ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရႏိုင္ေရးကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး ယူအီးအက္ဖ္ေအဥကၠ႒ အင္ဖန္တီႏိုကမူ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးအေနႏွင့္ အဂၤလန္ဘက္က ရပ္တည္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။

၂၀၃၀ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲသည္ ဖီဖာ၏အလွည့္က်စနစ္အရ အာရွတိုက္တြင္ က်င္းပခြင့္ရွိေနသည့္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တိုင္သည္အထိ အာရွတိုက္ကိုယ္စားျပဳ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔က ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို ေလးႏိုင္ငံပူးတြဲအိမ္ရွင္လုပ္ရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေနသည္။

ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို ပထမဆုံးလက္ခံက်င္းပခြင့္ရခဲ့သည့္ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံကလည္း ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ကမာၻ႔ဖလား ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ၿပိဳင္ပြဲကို ၎တို႔ႏိုင္ငံတြင္သာ က်င္းပသင့္သည္ဟု အသိေပးထားၿပီး ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို အာဂ်င္တီးနား၊ ပါရာေဂြးတို႔ႏွင့္ပူးတြဲ၍ အိမ္ရွင္လုပ္ရန္ ဥ႐ုေဂြးက ဆႏၵရွိေနသည္။

အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းရွိႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာ္႐ိုကို၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ တူနီးရွားတို႔သည္လည္း ၂၀၃၀ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို ပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရႏိုင္ရန္အတြက္ ဖီဖာထံသို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။