မန္ယူနည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳႏွင့္ အသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕အၾကားတြင္ အျမင္မတူညီမႈမ်ားရွိေနျခင္းသည္ မန္ယူထံသို႔ ကစားသမားသစ္မ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိမလာေတာ့ျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနၿပီး ေမာ္ရင္ညိဳက အသင့္သုံးကစားသမားမ်ားကို ေခၚယူႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း အသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ကမူ ျပန္လည္ေရာင္းထုတ္ႏိုင္မည့္ကစားသမားမ်ိဳးကိုသာ အလိုရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု The Sun က ေဖာ္ျပထားသည္။

မန္ခ်က္စတာ၊ ၾသဂုတ္ ၉

မန္ယူနည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳႏွင့္ အသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕အၾကားတြင္ အျမင္မတူညီမႈမ်ားရွိေနျခင္းသည္ မန္ယူထံသို႔ ကစားသမားသစ္မ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိမလာေတာ့ျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနၿပီး ေမာ္ရင္ညိဳက အသင့္သုံးကစားသမားမ်ားကို ေခၚယူႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း အသင္းဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ကမူ ျပန္လည္ေရာင္းထုတ္ႏိုင္မည့္ကစားသမားမ်ိဳးကိုသာ အလိုရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု The Sun က ေဖာ္ျပထားသည္။

မန္ယူဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ကစားသမားသစ္မ်ားေခၚယူရာတြင္ အသင္းအတြက္ ေရရွည္အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ေျခစြမ္းေျခစရွိေသာ လူငယ္ေသြးသစ္ကစားသမားမ်ားကို အဓိကထားေခၚယူလိုလ်က္ရွိၿပီး ေမာ္ရင္ညိဳေခၚယူလိုသည့္ ကစားသမားအမ်ားစုမွာ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ႏွင့္အထက္မ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဘက္က ေငြသုံးရန္ လက္တြန႔္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆက္စပ္သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။

မန္ယူသည္ လက္ရွိေႏြရာသီကာလ ကစားသမားအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေဈးကြက္အတြင္း၌ ကစားသမားသုံးဦးသာ ေခၚယူထားေသးကာ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ ေမာ္ရင္ညိဳအလိုရွိေနေသာ စပါးေနာက္ခံလူ အယ္လ္ဒါဝိုင္ရဲလ္ႏွင့္ အင္တာမီလန္တိုက္စစ္ေတာင္ပံကစားသမား ပီရီဆစ္တို႔မွာ အသင္းထံသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရာက္ရွိလာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း လြန္စြာနည္းပါးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေမာ္ရင္ညိဳသည္ မန္ယူမွာ ထိပ္သီးအသင္းႀကီးတစ္သင္းအဆင့္တြင္ မရွိေတာ့သည္ကို အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားဘက္က နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဝဖန္ျပစ္တင္သြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ကစားသမားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးထက္ အလ်င္ျမန္ဆုံးေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျပန္လည္ရယူႏိုင္ေရးျဖစ္သည္ဟုလည္း ေမာ္ရင္ညိဳက ေထာက္ျပထားသည္။