ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဖူဆယ္ႏွင့္ သဲေသာင္ျပင္ေကာ္မတီက က်င္းပေနသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ MFF အလြတ္တန္း ဖူဆယ္ၿပိဳင္ပြဲမွေန၍ ပဏာမ လက္ေ႐ြးစင္ကစားသမားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဖူဆယ္ႏွင့္ သဲေသာင္ျပင္ေကာ္မတီက က်င္းပေနသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ MFF အလြတ္တန္း ဖူဆယ္ၿပိဳင္ပြဲမွေန၍ ပဏာမ လက္ေ႐ြးစင္ကစားသမားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။ 

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို အသင္းေပါင္း ၅၀ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ လူငယ္ကစားသမားမ်ားႏွင့္ လက္ေ႐ြးစင္အသင္းအတြက္ ကစားသမားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္မည္ဟု ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံမွလည္း သိရွိရသည္။ 

“ဒီပြဲေတြကေန ဒီႏွစ္ထဲမွာလုပ္မယ့္ လူငယ္ပြဲအတြက္ ကစားသမားေတြ ေ႐ြးေနသလို လက္ေ႐ြးစင္အသင္းအတြက္လည္း ကစားသမားေတြေ႐ြးမွာပါ”ဟု ျမန္မာလက္ေ႐ြးစင္အသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးေဌးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ 

အလြတ္တန္း ဖူဆယ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ အုပ္စုအဆင့္ပြဲစဥ္မ်ားကို မတ္လ ၆ ရက္ ေန႔ကစ၍ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ သုဝဏၰမိုးလံု ေလလံု အားကစား႐ံုတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ 

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ အမ်ိဳးသား ဖူဆယ္အသင္းမ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲမွေန၍ ကစားသမားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ အမ်ိဳးသားအသင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံ ဖူဆယ္ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ရွိေနၿပီး လူငယ္အသင္းမွာမူ အာရွ (သို႔မဟုတ္) အာဆီယံၿပိဳင္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း ဖူဆယ္ႏွင့္ သဲေသာင္ျပင္ေကာ္မတီထံမွ သိရွိရသည္။ 

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ ဖူဆယ္အသင္းသည္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက အာရွအဆင့္ ဖူဆယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထားခဲ့ၿပီး အုပ္စုကပင္ထြက္ခြာခဲ့ရသည္။ 

J-04