ဘာစီလိုနာတိုက္စစ္မႉး မူနီယာ အယ္လ္ဟတ္ဒ္ဒါဒီသည္ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ရွိ ညကလပ္တစ္ခုတြင္ ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္၌ က်သင့္ေငြကို ရွင္းမေပးခဲ့သည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေခၚယူစစ္ေမးမႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း The Mirror က ေဖာ္ျပထားသည္။

မက္ဒရစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

ဘာစီလိုနာတိုက္စစ္မႉး မူနီယာ အယ္လ္ဟတ္ဒ္ဒါဒီသည္ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ရွိ ညကလပ္တစ္ခုတြင္ ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္၌ က်သင့္ေငြကို ရွင္းမေပးခဲ့သည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေခၚယူစစ္ေမးမႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း The Mirror က ေဖာ္ျပထားသည္။

မူနီယာသည္ ၎၏အသက္ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ကို မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ရွိ တစ္ဖနီညကလပ္ေတြ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေမြးေန႔ပြဲအခမ္းအနားသို႔ မူနီယာ၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ၃၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ညကလပ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အသိေပးသြားခဲ့သည္။

ေမြးေန႔ပြဲၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ညကလပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မူနီယာထံသို႔ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာ သြားေရာက္ေပးအပ္ခ်ိန္၌ ျပႆနာစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပမႈအတြက္ က်သင့္ေငြပမာဏ ေပါင္ ၁၄,၂၃၀ မွာ လက္သင့္မခံႏိုင္ေလာက္ဖြယ္ရာ မ်ားျပားလြန္းေနသည္ဟု ေျပာၾကား၍ မူနီယာက ေစာဒကတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူနီယာသည္ တစ္ဖနီညကလပ္ဘက္က ေတာင္းခံခဲ့ေသာ က်သင့္ေငြပမာဏမွာ အမွန္တကယ္ စားေသာက္သည္ထက္ ႏွစ္ဆခန႔္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၾကား၀င္ညႇိႏႈိင္းေပးလိုက္သည့္ေနာက္တြင္မူ တစ္ဖနီညကလပ္က မူနီယာ၏က်သင့္ေငြကို ေပါင္ ၈၉၀ ျပန္ေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည္။