ကမၻာေပၚမွာ အရယ္ေမာႏိုင္ဆံုးေသာ စံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ အီသီယိုးပီးယားသားတစ္ဦးဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ အဒစ္စ္အဘာဘာမွာ ရယ္ေမာနည္းသင္တန္း ဖြင့္ထားပါတယ္။


ကမၻာေပၚမွာ အရယ္ေမာႏိုင္ဆံုးေသာ စံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ အီသီယိုးပီးယားသားတစ္ဦးဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ အဒစ္စ္အဘာဘာမွာ ရယ္ေမာနည္းသင္တန္း ဖြင့္ထားပါတယ္။ ရယ္ေမာျခင္းဟာ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ၊ ႀကီး၊ ငယ္၊ ေခါင္းေဆာင္၊ သူေတာင္းစား လူမ်ိဳးမေ႐ြး လူတိုင္းအၾကား ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးနည္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားႀကီး ဘီလာခ်ဴးဂီရာမာက ေျပာၾကားပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က သူဟာ ၃ နာရီနဲ႔ ေျခာက္မိနစ္ၾကာေအာင္ ရယ္ေမာျပခဲ့ၿပီး ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ထားသူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ စိတ္ပညာနဲ႔ လူမႈေဗဒဘာသာရပ္တို႔မွာ မဟာဘြဲ႔ရထားသူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၁၁ ကတည္းက ရယ္ေမာျခင္းသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့ပါသတဲ့။ ရွစ္နာရီၾကာသင္ၾကားျပသတဲ့သင္တန္းကေတာ့ သက္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္ေရး သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္သင္တန္းတစ္ခုကေတာ့ ၃၆ နာရီၾကာ သင္တန္းျဖစ္ၿပီး သူနာျပဳမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားစသည့္ ပညာသည္မ်ားကို သင္တန္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ 

F-02