မေကြးမွာ ေဒသခံ (၅၀၀) ေလာက္က ဆႏၵျပ

တူးေဖာ္ထားၿပီး စက္ေရတြင္းကို ဘတ္ဂ်က္ခ်မေပးတာေၾကာင့္ ေဒသခံ (၅၀ဝ) ေလာက္က မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီသတင္းကို သတင္းေထာက္ လြင္ေအး ရိုက္ကူးထားပါတယ္။