သမၼတစပ္ေရႊသိုက္ရဲ႕ ေၾကးရုပ္ထု ေညာင္ေရႊမွာ စိုက္ထူ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးသမၼတျဖစ္တဲ့ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စပ္ေရႊသိုက္ရဲ႕ ေၾကး႐ုပ္ထုကို ရွွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕မွာ စိုက္ထူဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ဒီသတင္းကို သတင္းေထာက္ ေမာင္ရဲေႏြ ႐ိုက္ကူးထားပါတယ္။