႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကား ႐ုံတင္ျပသမႈစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားေန

“႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကား ႐ုံတင္ျပသမႈစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားေနၾကတဲ့အေပၚ လူမင္းရဲ႕ သေဘာထားအျမင္”