“ေရတံခြန္မွာ ေရခ်ိဳးရမယ့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းအတြက္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ဘာေျပာထားလဲ”

“ေရတံခြန္မွာ ေရခ်ိဳးရမယ့္အခန္းမွာ ကိုယ့္ကာ႐ိုက္တာ ဘယ္လိုဆိုတာျပရမွာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီအခန္းကအဓိက က်တယ္”သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္