စပ်စ္ၿခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္း

မေကြးတိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕ (၅) ၿမိဳ႕က စပ်စ္ၿခံေတာင္သူေတြ စုေပါင္းၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေမတၲာရပ္ကြက္က စပ်စ္ျခံမွာ စပ်စ္ၿခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီသတင္းကို သတင္းေထာက္ လြင္ေအးနဲ႕ ေနႏုိင္တို႔က ႐ိုက္ကူးထားပါတယ္။