ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ံုမွာ အမိႈက္ေကာက္

မြန္ျပည္နယ္က လူမႈအသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမွာ အမႈိက္ေကာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီသတင္းကို သတင္းေထာက္ ခတၱာႏြန္ ႐ိုက္ကူးထားပါတယ္။