“စိုးျမတ္သူဇာ စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္လဲ”


“အခက္ခဲဆုံး အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ႀကံဳလာရင္ ခဏေတာ့သည္းခံရတာပဲ။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့လည္း ၿပီးသြားတာပါပဲ ...”