ေယာက္်ားေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ကို ျပရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပါတယ္

“လြင္ျပင္ Music Video က ေယာက္်ားေလး ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ကို ျပရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔႐ိုက္ထားတဲ့ ပုံစံကေတာ့ ...”ခ်ာလီ