“ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ အခ်စ္ေရး ေကာလာဟလ သတင္းအေၾကာင္း ထပ္မ႐ွင္းခ်င္ေတာ့ဘူး”ဆုိတဲ့ ဆုျမတ္ႏုိးဦး
“ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ အခ်စ္ေရး ေကာလာဟလ သတင္းအေၾကာင္း ထပ္မ႐ွင္းခ်င္ေတာ့ဘူး”ဆုိတဲ့ ဆုျမတ္ႏုိးဦး