ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္မွ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အိႏၵိယ ခ်ည္ေစ်းေတြ ျမင့္တက္ေနတဲ့အတြက္ ရက္ကန္းစင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရပ္ဆုိင္းထားရပါတယ္။

ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္မွ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အိႏၵိယ ခ်ည္ေစ်းေတြ ျမင့္တက္ေနတဲ့အတြက္ ရက္ကန္းစင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရပ္ဆုိင္းထားရပါတယ္။


ဒီသတင္းကိုေတာ့The Voice သတင္းေထာက္ ၿငိမ္းသူမင္းက ေပးပို႔ထားပါတယ္။