တကၠသိုလ္ ဂြမ္းပုံရဲ႕ Crush က ဘယ္သူမ်ားျဖစ္မလဲ

“ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ တကၠသိုလ္ဂြမ္းပုံရဲ႕ Crush က ဘယ္သူမ်ားျဖစ္မလဲ၊ နာမည္ၾကားလိုက္ရင္ အႀကိဳက္တူသြားမွာပါ”