မႏၲေလးက ယာဥ္ေၾကာပိတ္တဲ့ ျပႆနာဟာ တစ္ေန႔တျခား ပိုဆိုးလာလို႔ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ မႏၲေလး တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနပါၿပီ ရန္ကုန္လိုပဲ ဘီအာတီစနစ္ မႏၲေလးမွာ စဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္း အစိုးရဖက္က ေျပာပါတယ္။

မႏၲေလးက ယာဥ္ေၾကာပိတ္တဲ့ ျပႆနာဟာ တစ္ေန႔တျခား ပိုဆိုးလာလို႔ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ မႏၲေလး တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနပါၿပီ ရန္ကုန္လိုပဲ ဘီအာတီစနစ္ မႏၲေလးမွာ စဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္း အစိုးရဖက္က ေျပာပါတယ္။ 

ဒီသတင္းကိုေတာ့The Voice သတင္းေထာက္ ျမတ္(ကေလး)က ေပးပို႔ထားပါတယ္။