အိႏၵိယပါလီမန္မွာ တိုင္းျပည္၏ လူတန္းစားခြဲျခားေသာစနစ္ (Caste Systemာ)၊ ဘာသာေရးကြဲျပားမႈႏွင့္ နယ္နိမိတ္လိုင္းမ်ား ကြဲျပားေနမႈတို႔ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ၾကရသည္ကမ်ားၿပီး လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းျပႆနာမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ႐ူပီးေငြ သန္းခ်ီ၍ ဆံုး႐ံႈးေနရပါသည္။
(၁)

သတင္းစာကို ဖတ္လိုက္လွ်င္ အိႏၵိယ၏ အျမင့္ဆံုးတရားလႊတ္ေတာ္သည္ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေနရာတိုင္းကို ေရာက္ရွိေနသည္ဟူေသာအျမင္ကို ျမင္မိရပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ကိုလိုနီေခတ္က ဥပေဒျဖစ္သည့္ “အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈတိုင္းသည္ ျပစ္မႈေျမာက္သည္” ဟူေသာ စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။ ထိုရက္မတို္င္မီတစ္ေန႔က တိုင္းျပည္၏ အိုင္ဒီ (ID) စနစ္ျဖစ္ေသာ အက္ဒဟာစီမံကိန္း (Aadhaar) ကို သူတို႔၏တစ္ကိုယ္ေရလြတ္လပ္မႈကို ထိခိုက္ေနသည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။ ယခုလေစာေစာပိုင္းက လိင္တူဆက္ဆံမႈ (Gay Sex) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုက္ပါသည္။

(၂)

ဤတရား႐ံုးသည္ လူေပါင္း ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအတြက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ အေရးႀကီးေသာအဖြဲ႔အစည္း (Institution) ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔၏ဘဝမ်ားတြင္ ေခြး႐ူးမ်ား၊ လူသားစားက်ားမ်ား၊ လူအုပ္စုဝိုင္းဖြဲ႔႐ိုက္သတ္ျခင္းမ်ား၊ အမိႈက္ပစ္ျခင္းႏွင့္ မြတ္ဆလင္တို္႔၏ လင္မယားကြဲျခင္းမ်ားကအစ အိႏၵိယႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလွသျဖင့္ မထိမကိုင္ရဲေသာကိစၥမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ လူအုပ္စုအတြင္း ေရပန္းစားေနေသာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈရေအာင္ ေသခ်ာစကားလံုးစီ၍ထားေသာ စီရင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရပန္းစားေနပါသည္။ အမႈတစ္ခုတြင္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံသတ္ေသသြားေအာင္လုပ္ေသာ အမႈတစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအမႈတြင္ “ဘယ္သူမွ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ခ်စ္ခင္လာေအာင္ ဖိအားေပး၍မရ” ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္၏အျမင့္ဆံုး တရား႐ံုးသည္ တစ္ႏွစ္တြင္ အမႈေပါင္း ၇၀ ေလာက္ကိုသာ ၾကားနာစစ္ေဆးပါသည္။ အိႏၵိယတရား႐ံုးခ်ဳပ္ကမူ အမႈေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ကို တစ္ေန႔တည္း အၿပီးၾကားနာပါသည္။ တိုင္းသူ ျပည္သားတစ္ေယာက္သည္ အနည္းဆံုးသူ႔အမႈကို အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုးက ၾကားနာခြင့္ကို အလြယ္တကူရႏိုင္ပါသည္။ ဤ႐ံုးကအမႈမ်ားကို အဘယ္သို႔ ၾကားနာပါသနည္းဟု ေမးရန္ရွိပါသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက (Supreme Court) သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆံုးအဖြဲ႔ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္ေနရာအႏွံ႔ရွိေနၾကေသာ အမႈၾကားနာစစ္ေဆးတရာ႐ံုးမ်ား၏ ပိရမစ္သဖြယ္ အေဆာက္အအံုတြင္ ထိပ္ဆံုးကရွိေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ဤတရား႐ံုးတြင္ တရားသူႀကီး ၂၅ ဦးရွိေနၿပီး တရားစစ္ေဆးရာ ႐ံုးခန္း ၁၂ ခန္းခန္႔ရွိရာတြင္ အမႈတစ္ခုလွ်င္ တရားသူႀကီး ၂ ဦးမွ ၃ ဦး ၾကားနာၾကပါသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ သီးသန္႔ေျမေနရာတြင္ရွိၿပီး နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ နီညိဳေရာင္အေဆာက္အအံုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံ၏အလယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ၎သည္ အလုပ္႐ႈပ္ခ်ိန္၌ရွိေနေသာ မီးရထားဘူတာ႐ံုႀကီးႏွင့္လည္း တူပါသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူအုပ္ႀကီးက ၎၏ဂိတ္မ်ားတြင္ ျဖတ္သန္းေနၾကပါသည္။ လက္ဆြဲအိတ္မ်ား၊ ဖိုင္တြဲမ်ား ရွည္လ်ားေသာဝတ္႐ံုမ်ားႏွင့္လူမ်ားကို ကာလာစံုေတြ႔ၾကရပါသည္။ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္တြင္ေတြ႔ရသလို ေနရာတိုင္း၌က်င္းပေနၾကေသာ တရားစစ္ေဆးေနပံုမ်ားကို တီဗီေမာ္နီတာမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ တရားစစ္ေဆးေနပံုမ်ားကို ေတြ႔ရသည္မွာ ပြဲေတာ္ႀကီးက်င္းပေနသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ လူေတြျဖင့္ ျပည့္သိပ္ေနေသာအခန္းထဲတြင္ ဝတ္႐ံုရွည္ႀကီးေတြဝတ္ထားေသာ ေရွ႕ေနမ်ားမွာ လက္ကိုင္ပဝါထုတ္၍ မ်က္ႏွာကိုသုတ္ေနၾကပါသည္။

အိႏၵိယအစိုးရမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွေသာ ဧရိယာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီမွာ ႏွစ္ေပါင္းမၾကာေသးသျဖင့္ နယ္ ၂၉ နယ္ႏွင့္ ယူနီယံ ၇ ခုျဖင့္ခြဲ၍ ဖက္ဒရယ္မူအရ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဥပေဒ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းလစ္ဟာခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ေနရပါသည္။

အိႏၵိယပါလီမန္မွာ တိုင္းျပည္၏ လူတန္းစားခြဲျခားေသာစနစ္ (Caste System) ဘာသာေရးကြဲျပားမႈႏွင့္ နယ္နိမိတ္လိုင္းမ်ာကြဲျပားေနမႈတို႔ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ၾကရသည္ကမ်ားၿပီး လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းျပႆနာမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ႐ူပီးေငြ သန္းခ်ီ၍ဆံုး႐ံႈးေနရပါသည္။

အစိုးရ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ လူတို႔၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အလုပ္ျဖစ္ေနေသာေဆး႐ံု၊ ေသာက္သံုးႏိုင္ေသာေရႏွင့္ ေရဆိုးႏွင့္မိလႅာစြန္႔ထုတ္ျခင္း ျပႆနာမ်ိဳးစံု ဤ႐ံုးကိုပင္ အကူအညီေတာင္းၾကရပါသည္။

ကာလရွည္ၾကာ ဤတရား႐ံုး၏ တရားမွ်တေသာစီရင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူတို႔ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ (Mr Nerendra Modi) ၏ အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ တိုင္းျပည္၏အာဏာရွိလွေသာ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုႏွင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား တူညီမႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ၾကရပါသည္။ မိုဒီက တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝကို ကိုယ္စားျပဳသည္ ဟုေျပာေလ့ရွိသည္။ သူ၏ မုတ္ဆိတ္အျဖဴမ်ားႏွင့္ဓာတ္ပံုမွာ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေတြ႔ေနရပါသည္။ သူ၏ပါတီ၏အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမွာ ပါတီတြင္း ညီၫြတ္မႈေတာ့ရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္ေနရာအႏွံ႔ အကြဲအၿပဲမ်ားမွာ သိသာေပၚလြင္ေနပါသည္။ သူ၏အာဏာရလာပံုမွာ ဟိႏၵဴမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒကို အေျခခံၿပီး အိႏၵိယတြင္ သက္တမ္းတာရွည္ကြဲျပားေနခဲ့ေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကို ပို၍ေပၚလြင္ေစပါသည္။ အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုးမွာ မိုဒီအစိုးရဘက္က လိုက္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို မၾကာမၾကာ ၾကားၾကရပါသည္။

တရား႐ံုးမွာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို အေျခအျမစ္အထိ လိုက္တတ္ေသာ ဥပမာမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္။ ဥပမာ - အခိုးအေငြ႔ထုတ္၍ ျပည္သူလူထုကို ဒုကၡေပးေသာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈ၊ ဘတ္စ္ကား၊ တကၠစီႏွင့္ အေႏွးယာဥ္မ်ားကို ဂက္စ္ (Compressed Natural Gas) ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေစ၍ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကို ဂ႐ုစိုက္ပံုတို႔ကို အေျခအျမစ္အထိ လိုက္လံၾကည့္႐ႈေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေဒလီၿမိဳ႕၏ေလထုမွာ ညစ္ညမ္းတုန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုး၏ တရားသူႀကီးမ်ားကို ေအာက္ေျခတရားသူ ႀကီးမ်ားၾကားမွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရပါသည္။ အၿငိမ္းစားယူေသာႏွစ္မွာ ၆၅ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏အလုပ္လုပ္ရေသာႏွစ္မွာ ၁၀ႏွစ္ထက္နည္းၾကပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ယခုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ မစ္ဆရာ Dipak Misra သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရပါမည္။ သူ႔ကို အျခားတရားသူႀကီးမ်ားက အမႈမ်ားကိုခ်ေပးရာတြင္ ဘက္လိုက္သည္ဟု စြပ္စြဲၾကပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ားမွာ ဟိႏၵဴဘာသာကိုးကြယ္ေသာသူ၊ အမ်ိဳးျမင့္သူမ်ား (Upper Caste) ႏွင့္ ေယာက်ာ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔လက္ရွိဆိုလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ဦးႏွင့္ မြတ္ဆလင္တစ္ဦး ရွိပါသည္။ တရားသူႀကီး ၂၅ ဦးတြင္ ၂၂ ဦးမွာ ေယာက်ာ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ျပႆနာမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လူထုက မလိုက္နာဘဲ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ၏ အႀကီးမားဆံုးျပႆနာမွာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ စုၿပံဳေနေသာအမိႈက္မ်ားမွာ ၈၀ ဘီလီယံေပါင္ခန္႔ရွိသည္။ သတင္းစာတြင္ အမိႈက္မ်ားထဲမွ ျခင္ကကိုက္ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေသဆံုးရပံုကို ဖတ္မိရာမွ တရား႐ံုးပါဝင္ပတ္သက္လာသည္။ တရား႐ံုးက ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္အရာရွိမ်ားကိုဆင့္ေခၚသည္။ ရက္သတ္မွတ္သည္။ ၾကားနာ၍ အမိန္႔ခ်မွတ္သည္။ ဘာမွမေျပာင္းလဲေခ်၊ 

အိႏၵိယအစိုးရ႐ံုးမ်ားတြင္ ႀကီးမားခက္ခဲလွေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းသည္ ျပင္မရႏိုင္ေအာင္ ႀကီးထြားေနသည္။ ဘယ္သူမွ လိုက္မလုပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေနရသည္ဟု တရားသူႀကီးက ညည္းတြားသည္။ အိႏၵိယသည္ တစ္ေန႔တြင္ ႐ႈပ္ေထြးလာေသာအမိႈက္ပံုႀကီးမ်ားေအာက္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

(၃)

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုးက ခ်မွတ္လိုက္ေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုကို လူတို႔က မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနၾကသည္မွာ မယံုႏိုင္စရာအံ့ခမန္း ျဖစ္ပါသည္။ အျမင့္ဆံုး႐ံုးသို႔ တက္သင့္ေသာအရာမွတက္၍ ေအာက္႐ံုးတြင္ၿပီးႏိုင္သမွ်ကို ေအာက္တြင္ၿပီးျပတ္ေစသင့္သည္။ အိႏၵိယ႐ံုးမ်ားက အသံသာျမည္၍ အလုပ္မျဖစ္သည္မွာ လူေျပာမ်ားလွပါၿပီ၊ အမ်ားက ေျပာသလို အမိႈက္ပံုႀကီးေအာက္တြင္ ေပ်ာက္မသြားရန္လိုအပ္ေနပါသည္။

ကိုသန္းလြင္