NLD အစိုးရ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစေကာင္းခဲ့သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္အကုန္တြင္မူ ေသနတ္သံေတြႏွင့္သာ အဆံုး သတ္ခဲ့ရသည္။
၂၀၁၇ နိဒါန္း

စာေရးသူအေနႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ရွားရွားပါးပါး ေတြ႔ရခဲေသာ “လစ္ဘရယ္စိတ္အခံရွိသူ”( Liberal Minded) တစ္ဦးအျဖစ္ ဟိုးေရွးမဆြကတည္းက ျမင္ထားသည္။ ဤေနရာတြင္ “လစ္ဘရယ္”ဆိုသည္ကို ျမန္မာလက္ဝဲသမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နားလည္ထားၾကသည့္အတိုင္း “ေတြေဝေသာ”၊ “ယိမ္းယိုင္ေသာ”၊ “စိတ္မခ်ရေသာ”စသျဖင့္ Negative Sense ႏွင့္ ေျပာလိုသည္မဟုတ္။ “အေတြးအေခၚသစ္မ်ားကို လက္ခံေသာ”၊ “လြတ္လပ္ေသာ”၊ “အစြန္းမေရာက္ေသာ” စသည့္ အဘိဓာန္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္း ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ယခု အာဏာရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ လစ္ဘရယ္ စိတ္အခံကိုသာမက သူမ၏  “လက္ေတြ႔က်က် ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း” (Pragmatic Approach) ကိုပါ သတိျပဳမိသည္။ မူလလစ္ဘရယ္ စိတ္အခံႏွင့္ လက္ေတြ႔က်က် ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ ေပါင္းဆံုမိလွ်င္ မည္မွ် ခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚခ်က္ကိုမဆို တစ္ခ်ိန္ မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ လာေတာ့မည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ စိန္ေခၚခ်က္ မ်ားစြာအတြက္ “အေျဖ ေပးရေတာ့မည့္ႏွစ္”ဟုလည္း ယူဆထားသည္။ ၂၀၁၇ နိဒါန္းအျဖစ္ ႀကံဳရဖြယ္ရွိသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

(က) ျမစ္ဆံု

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ေသာ “ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း”မွာ NLD အစိုးရလက္ထက္သို႔ ေရာက္လာသည္။ အစိုးရက “ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ျမစ္ညာျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာ စိစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္”ကို ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႔အၿပီး သံုးလအၾကာတြင္ “ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ”ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔တုိင္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကား မပါေသး။ အစီရင္ခံစာ အၿပီးသတ္ တင္ျပရမည့္ ရက္ကိုလည္း မသိရေသး။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရလိမ့္မည္ ထင္သည္။ 

အကယ္၍ ေကာ္မရွင္က “ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္သင့္သည္”ဟု အေျဖေပးခဲ့လွ်င္ လူထု၏ ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖို႔ ရွိသည္။ အဆင္ မသင့္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာကိုပင္ ထိခိုက္ေကာင္း ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ “ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ဆက္မလုပ္သင့္”ဟု အေျဖေပးခဲ့လွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မပ်က္ျပားေစရန္ တစ္စံုတစ္ရာျဖင့္ အစားထိုး ေျဖရွင္းဖို႔ စဥ္းစားထားသင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားရွိေနရာ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ကလည္း မိတ္ပ်က္လိုဟန္ မရွိဟု ယူဆရပါသည္။

(ခ) ရခိုင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ရပ္ၾကား ပဋိပကၡမွာ ထိလြယ္ ရွလြယ္ အေနအထား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေနအထားမ်ဳိး ရွိေနသေရြ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈ အရိပ္မည္းႀကီးေအာက္မွ မလြတ္တတ္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၏ စနစ္တက် တိုက္ကြက္မ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ ထြက္လာႏိုင္ရာ ဤအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပဓိကိုေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က နည္းလမ္းရွာ တံု႔ျပန္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ 

ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ ရခိုင္ကိစၥ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ အဖဲြ႔ သံုးဖဲြ႔ ဖဲြ႔ထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအားလံုး ပါဝင္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္မွာ ၁၂ လအတြင္း အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္မွတစ္ဆင့္ အစိုးရသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အေျဖေပးရေတာ့မည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ဤေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ မူတည္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏိုင္ငံေရး အလႈပ္အယမ္း မ်ားႏိုင္သည္။ 

(ဂ) ေက်ာင္းသား

“အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒ”ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အတည္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒကို မေက်နပ္၍ တစ္ျပည္လံုးမွ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အႀကီးအက်ယ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပပဲြ အတြင္းမွာပင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေက်ာင္းသားထု လိုလားခ်က္အခ်ဳိ႕ကို လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔တေစ ဤသို႔ လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့သည္မ်ားကိုပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ထံုးစံအတိုင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က ႐ံႈးပါသည္။ သည္လိုႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ “အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ”ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသား အမ်ားစု ရင္ထဲတြင္ကား “ေသြးမတိတ္ေသးေသာ အနာ”လို တဆစ္ဆစ္ ကိုက္ခဲဆဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ 

ပို၍ဆိုးသည္မွာ ဥပေဒတြင္ တရားဝင္ပါၿပီး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး “အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒ”ကို ေစာင့္ေနတာဟု အေၾကာင္းျပသည္။ ေနာက္ တကၠသိုလ္အလိုက္ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းေတြ မျပဳစုရေသးလို႔ဟု ဆိုလာျပန္သည္။ သည္လိုႏွင့္ တရားဝင္ ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖဲြ႔စည္းေရးေရာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပါ အခ်ိန္ကာလ တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာသည္အထိ ဘာတစ္ခုမွ မည္မည္ရရ မစႏိုင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသားထုၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ အရဆိုလွ်င္ “အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ဥပေဒ”တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖဲြ႔စည္းေရးကို ထည့္မထား၊ တကၠသိုလ္အလိုက္ ပဋိညာဥ္မ်ားတြင္သာ သမဂၢဖဲြ႔စည္းေရးကို ထည့္ထားမည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအတိုင္းဆိုလွ်င္ ဥပေဒအရ ခိုင္မာမႈ ရွိေတာ့မည္ မထင္။ ဤသတင္းသာ အမွန္ျဖစ္ပါက “ၿငိမ္သက္ေနေသာ ေရျပင္”ကို ခဲႏွင့္ ထုလိုက္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေက်ာင္းသားကိစၥမွာ အကဲဆတ္လွသည္ျဖစ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုသည္။

(ဃ) စီးပြားေရး

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္ ထုတ္ေဝေနက် ျဖစ္ေသာ Doing Business 2017 ကို ယခု စာစုေရးေနစဥ္မွာပင္ Online ေပၚတြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။ တိုင္းျပည္မ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ခင္းကိုင္ခင္းကို ေဖာ္ျပေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ Good Business Environment ကို ေဖာ္ညႊန္းေသာ အညႊန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခင္က အခ်က္ ငါးခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာေသာ္လည္း ယခု ၁၁ ခ်က္ထိ တိုးသြားသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ အခြန္ေဆာင္ျခင္း စေသာအခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ထားသည္။ (ယခင္ကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုစဖို႔ လြယ္ မလြယ္၊ အလုပ္သမား ငွားဖို႔၊ ျဖဳတ္ဖို႔ လြယ္ မလြယ္၊ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ လြယ္ မလြယ္၊ အရင္း အႏွီးရဖို႔ လြယ္ မလြယ္၊ ေဒဝါလီဥပေဒ ရွိ မရွိ စေသာ ငါးခ်က္ႏွင့္သာ တုိင္းသည္။)

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ အနက္ အဆင့္ ၁၇၀ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ခင္းကိုင္ခင္း လြန္စြာမွပင္ အားနည္းသည့္ႏိုင္ငံဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ လာအိုမွာ အဆင့္ ၁၃၉၊ အိႏိၵယမွာ အဆင့္ ၁၃၀၊ တ႐ုတ္မွာ အဆင့္ ၇၈၊ ထိုင္းက ၄၆၊ မေလးရွားက ၂၃ အသီးသီး ရွိၾကသည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာက အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေက်ာ္တက္မည္ဆိုေသာ စင္ကာပူမွာ အဆင့္ ၂ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို လက္ရွိအဆင့္ ၁၇၀ မွ စရမည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(င) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

NLD အစိုးရ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစေကာင္းခဲ့သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္အကုန္တြင္မူ ေသနတ္သံေတြႏွင့္သာ အဆံုး သတ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ ရာစု ပင္လံု) ေခၚဖို႔ လ်ာထားေသာ္လည္း လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု အားလံုး စံုစံုညီညီတက္ဖို႔ မလြယ္လွပါ။ အကယ္၍ တက္ျဖစ္လွ်င္ေသာ္မွ အမ်ားညီ အေျဖရဖို႔ အႀကိတ္အနယ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးရပါဦးမည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရလွ်င္ေသာ္မွ လံုၿခံဳေရး ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ရပါဦးမည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ DDR တို႔၊ SSR တို႔ကို အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးၾကရသည္။ 

ဤတြင္ NLD အေနႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ စဥ္းစားရေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ မူပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရွိလာပါသည္။ 

၁။ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု အားလံုးပါဝင္မွ တစ္နည္း All-inclusive ျဖစ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္မည္ေလာ...။

၂။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္ တည္ေဆာက္၊ က်န္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးဆိုေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားမည္ေလာ...။

၃။ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု အားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ၊ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးပါမွ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို စဥ္းစားမည္ေလာ...။ 

၄။ ရႏိုင္သမွ် လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ ပါဝင္မႈကို တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ေလာ...။

အစိုးရ (NLD) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား “ႏိုင္ငံေရး ပဋိညာဥ္” (Political Pact) တစ္ရပ္ ရရွိသည္အထိ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းႏိုင္ေရးမွာ ၂၀၁၇ ေအာင္ျမင္မႈ၏ “ေသာ့ခ်က္”ဟု ထင္ျမင္ယူဆရပါေၾကာင္း...။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၅၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၁၇