အမွန္ေတာ့ ေက်းလက္လိုေနသည္မွာ ဝင္လာသမွ် သတင္းတို႔ကို ဆင္ျခင္တံုတရားဆန္ခါႏွင့္ စစ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ နည္းပညာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိလာေသာ ယေန႔ကာလမ်ိဳးတြင္ရွိၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈထံုးစံမ်ားကလည္း ဒြန္တြဲ၍ ခိုင္မာလာဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္သာ နည္းပညာ၏ အဆိုးမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးအေထြေထြကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ေက်းလက္ႏွင့္ နည္းပညာအေတြ႔တြင္ ရင္နာ စိတ္မေကာင္းစရာေတြကို ပို၍ ျမင္ရၾကားရဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာေက်း႐ြာမ်ားကို ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမၾကား သိမ္သိမ္ေမြေမြ႔ တည္ရွိေနေသာ ပထဝီေနရာေလးဟု တင္စားခ်င္သည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေက်းလက္၏နိမိတ္ပံုမွာ ေအးခ်မ္းသည္။ စိမ္းလန္းသည္။ ခ်မ္းေျမ့သည္။ တိတ္ဆိတ္သည္။ ႐ိုင္းပင္းတတ္သည္။ ေဖာ္ေ႐ြသည္။ ကူညီတတ္သည္။

ဤလို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ ေက်းလက္႐ြာတစ္႐ြာက လူတစ္ေယာက္ကို (အျပစ္ရွိသည္ မရွိသည္ထား) သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕သည္ဟူေသာ သတင္းကို ဖတ္ရေသာအခါ မ်ားစြာတုန္လႈပ္သြားသည္။ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ သမိုင္းရွည္ၾကာ တည္တံ့လာခဲ့ေသာ ေက်းလက္၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ပ်က္ယြင္းသြားရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ အခိုင္အမာ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးတစ္ခု ျမန္ျမန္ ၿပိဳက်သြားရသနည္း။

လူမႈသိပၸံပညာရွင္ အယ္ဖင္ေတာ္ဖလာက ကမၻာႀကီးသမိုင္းကို လိႈင္းသံုးလိႈင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ျပဖြင့္ဆိုျပခဲ့ဖူးသည္။

၁။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလိႈင္း

၂။ စက္မႈလိႈင္း

၃။ သတင္းႏွင့္နည္းပညာလိႈင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

သူက လိႈင္းတစ္လိႈင္းဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးသေဘာတစ္ခုတင္မက ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားထိပါ သက္ေရာက္တတ္သည့္ အာနိသင္ရွိသည္ဟု လိႈင္းတို႔၏ ထူးျခားဝိေသသမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဥပမာ-စိုက္ပ်ိဳးေရးလိႈင္းခြင္ထဲ ေရာက္ေနသည္ဆိုပါက ယင္းလိႈင္းႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ထြန္းတတ္သည္ကို ဆိုလိုဟန္ရွိသည္။ ဤသို႔ပင္ စက္မႈလိႈင္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္ေနသည္ဆိုပါကလည္း ယင္းလိႈင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ လူမႈအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္သလို နည္းပညာလိႈင္း ဝင္လာသည္ဆိုလွ်င္လည္း အလားတူ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုကို တည္ေဆာက္တတ္သည့္ သေဘာရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းေနရသည့္ျဖစ္စဥ္က ရွိေနသည္။ ထို႔အတြက္ အာဏာရွင္စနစ္၏ သေဘာတရားအရ ပိတ္ဆို႔တားဆီးခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဖြင့္ေပးလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ စနစ္၏ အဆင္တန္ဆာမ်ားျဖစ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထူေထာင္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ မလိုေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ အတြင္းသားအႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဒြန္တြဲပါလာတတ္သည့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ အျမင္မတူမႈမ်ားကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ျခင္း တရားမ်ားသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပး၍ တည္ေဆာက္ရသည့္ သဘာဝရွိတတ္သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ ျမန္မာ့ေက်းလက္သည္ေရာ မည္သည့္လိႈင္းထဲ က်ေရာက္ေနပါသနည္း။ ယတိျပတ္ေျပာဖို႔ ခက္လွသည္။ ျမန္မာ့ေက်းလက္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလိႈင္းထဲတြင္ ကူးခတ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ စက္မႈလိႈင္းကလည္း ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေနသည္။ ပို၍ထူးျခားသည္မွာ နည္းပညာလိႈင္းက အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္း ဝင္ေဆာင့္လိုက္သည္။

ထိုအခါ လိႈင္းသံုးလိႈင္းဆိုင္ရာ ဝဲကန္ေတာ့မ်ားၾကား၌ ေက်းလက္မွာ ခ်ာခ်ာလည္ေအာင္ မူးေနေတာ့သည္။ တစ္ဖန္အထက္တြင္ ဆိုၿပီးခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း၏ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကလည္း ေက်းလက္သို႔ မလႊဲသာ မေရွာင္သာ ဒုတ္ဒုတ္ထိ ေရာက္လာျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူေတြက လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ရလာသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက အလွ်ံအပယ္ ျဖစ္ထြန္းလာသည္။

သို႔အတြက္ ေက်းလက္မွာ နည္းပညာလိႈင္းမူးေနသလို ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကပါ မူးေနသည္ကို ပို၍မူးလာေအာင္ ျပဳလိုက္သလို ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေက်းလက္မွာ တည္ရွိကိန္းေအာင္းျဖစ္ေသာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားက ၿပိဳက်သြားခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေခတ္သစ္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ခ်ိန္သားကိုက္ရမည့္ အင္စတီးက်ဴးရွင္းအသစ္မ်ားမွာလည္း အရန္သင့္မရွိ။ ရွိျပန္လွ်င္လည္း အားမေကာင္းေသးေပ။ ဆိုရေသာ္ ေက်းလက္မွာ လိႈင္းမူးေနျခင္းကို ေျဖရမည့္ အမူးေျဖေဆးက မရွိေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

ေဝဖန္သူတို႔ ေထာက္ျပသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ၏ တံခါးဖြင့္ႏႈန္းက ျမန္လွသည္ဟု အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ေျပာဖူးသည္။သို႔ေသာ္ ခက္ေနသည္မွာ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိရမည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္က ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည္။ ႐ိုးသားယဥ္ေက်းေသာ ေက်းလက္သို႔ သတင္းႏွင့္နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးက ႐ုတ္ျခည္းဝင္လာသည္။ နည္းပညာတြင္မွ အဆင့္အျမင့္ဆံုး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ အတြဲအစပ္ ျဖစ္သည္။ သတင္းေတြက ျမန္လာသည္။ အတားအဆီး နံရံတံတိုင္းအားလံုး ကို ထိုးေဖာက္တိုက္စားပစ္လိုက္သည္။ သတင္းေတြက ျမန္လြန္းဆန္လြန္း လွသည္ျဖစ္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ သတင္းအစာမေၾက ျဖစ္လာသည္။ နည္းပညာမွာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးေထြ မ်က္ႏွာစာႏွစ္ဖက္ရွိသည္ျဖစ္ရာ ေက်းလက္မွာ နည္းပညာ၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားရသည္က နည္းၿပီး ဆိုးက်ိဳးကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ခံစားလိုက္ရသလို ျဖစ္ေနသည္။

အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္သေဘာက ယံုလြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Fb ေပၚ တက္လာသမွ်ကို စူးစမ္းျခင္းကိုေမ့ကာ အယံုလြန္ပစ္လိုက္သည္။ ကေလးသူခိုး၊ သက္ငယ္မုဒိမ္း စသည္တို႔သည္ ေက်းလက္ကို ရွိသည္ထက္ ပိုၿခိမ္းေျခာက္ပစ္လိုက္သည္။ ေကာလာဟလမီးက မီးပြားျဖစ္ေသာ္လည္း အယံုၾကည္လြန္လာေသာအခါ ေၾကာက္စိတ္ကို ေမြးဖြားေပးလိုက္သည္။

ထိုေၾကာက္စိတ္ကပင္ လူမဆန္သည့္အမႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ရဲေအာင္ တြန္းေပးလိုက္သည္။

အမွန္ေတာ့ ေက်းလက္လိုေနသည္မွာ ဝင္လာသမွ် သတင္းတို႔ကို ဆင္ျခင္တံုတရားဆန္ခါႏွင့္ စစ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ နည္းပညာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိလာေသာ ယေန႔ကာလမ်ိဳးတြင္ရွိၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈထံုးစံမ်ားကလည္း ဒြန္တြဲ၍ ခိုင္မာလာဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္သာ နည္းပညာ၏ အဆိုးမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးအေထြေထြကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ေက်းလက္ႏွင့္ နည္းပညာအေတြ႔တြင္ ရင္နာ စိတ္မေကာင္းစရာေတြကို ပို၍ ျမင္ရၾကားရဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ဆိုပါက လိႈင္းမူးေျဖေဆးက အဘယ္အရာနည္း။ ေခတ္မ်ား သမိုင္းမ်ား၏ ျပ႒ာန္းမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရသည့္လိႈင္းမ်ားကို က်က်နန စီးႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရး အားေကာင္းေနဖို႔ လိုပါသည္။

သို႔ေသာ္ ခက္ေနသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ထိုအရာမ်ားက ခုမွစ၍ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအရာမ်ား တည္ေဆာက္ေရးသည္ အခ်ိန္လည္းမ်ားစြာယူရေသာသေဘာ ရွိေနသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ နည္းလမ္းရွိပါသည္။ အသိပညာေပးေရး ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာလိႈင္းတြင္ နည္းပညာကို အက်ိဳးရွိရွိ လံုၿခံဳစြာ သံုးစြဲနည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း ပါရဒိုင္းတြင္ တရားဥပေဒအၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လူထုအား အသိေပးျဖန္႔ေဝ ပို႔ခ်ေနရန္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဤမွ် အေရးပါလွေသာ ထိုတာဝန္ကို မည္သူထမ္းၾကမည္နည္း။

အစိုးရလား၊ ပုဂၢလိကလား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းလား။ ခက္ေနသည္မွာ အစိုးရယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ပါရဒိုင္းအေဟာင္းထဲက ေဖာက္မထြက္ႏိုင္ေသးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုေမးခြန္းက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ တဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲေနေသာ ပုစၧာတစ္ပုဒ္လည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ႏိုင္စိုး