နယ္စပ္ အစြန္အဖ်ားတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေစ၊ ဗဟိုခ်က္မေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ရမည့္ တာဝန္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အျပည့္အဝ ရွိပါေၾကာင္း
ယမန္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုတြင္ အခ်ိန္ကိုက္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈႏွင့္ အမ်ားအျပား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈတို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သတင္းေၾကာင့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးရွိ ျပည္သူမ်ား အထူးပင္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားခဲ့ၾကရေပသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအထိ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကမွ် ၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၏ ေၾကညာထားခ်က္အရ KIA အဖြဲ႔ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႔မွ ဗံုးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုဗံုးေဖာက္ခြဲ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕သည္ မၾကာခဏ ဆိုသလို တရားဥပေဒ ကင္းမဲ့သည့္ေဒသသဖြယ္ျဖစ္သြားေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္မက္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေကအိုင္ေအ၊ တအာင္းႏွင့္ “ဝ”လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ေျခရာခ်င္းထပ္ေနသည့္ နယ္ေျမေဒသထဲတြင္ ပါဝင္ေနေပသည္။ 

ယခုေဖာက္ခြဲမႈကို မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းက အကြက္ခ်စီစဥ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဗံုးေထာင္သြားသူမွာ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ လား႐ိႈးႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕သာမက ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးမွာ စိုးရိမ္စရာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ဆိုရမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကိစၥ အေတာ္ပင္ အရွိန္ရ႐ံုမက ခရီးေပါက္လာသည့္ အေနအထားတြင္ ယခုလို ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကန္႔လန္႔တိုက္လိုသူမ်ား ရွိေနသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္က်ဴးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ားကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရအၾကား သယံဇာတ ခြဲေဝမႈျပႆနာ၏ ပင္မ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေယဘုယ် ေဝဖန္ေထာက္ျပေလ့ ရွိသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား သတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။ ယခု လား႐ိႈးဗံုးေပါက္ကြဲမႈအၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဏ္အပါအဝင္ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို အခြန္ေငြ ေပးေဆာင္ၾကရသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို မလိုလားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို ဆက္ေၾကး ပံုမွန္ေပးေနၾကရသည္ဟု ၾကားသိရသည္မွာလည္း အထူးပင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေပသည္။ 

အမွန္တြင္ သယံဇာတကိစၥ တစ္ခုတည္းသာမက တရားသည္ျဖစ္ေစ၊ မတရားသည္ျဖစ္ေစ ရႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမွန္သမွ်၊ ရထားသည့္ အခြင့္အေရးမွန္သမွ် လက္မလႊတ္စတမ္း ဖမ္းဆုပ္ထားလိုသူမ်ားျပဳသမွ် (ထင္တိုင္းႀကဲသမွ်)ႏုၾကရသည့္ အျပစ္မဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားသာ ႀကီးမားသည့္ ဒုကၡႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။ မိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနပါသည္ဟု မည္သို႔ပင္ေႂကြးေၾကာ္ေနေစကာမူ အျပစ္မဲ့သူမ်ားေသေက် ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးသည္ အၾကမ္းဖက္သူတို႔၏ လမ္းစဥ္သာျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ေသာ လမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးသူ မည္သူ႔ကိုမဆို အထူးပင္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း ေျပာလိုေပသည္။ ထို႔အတူ နယ္စပ္ အစြန္အဖ်ားတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေစ၊ ဗဟိုခ်က္မေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ရမည့္ တာဝန္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အျပည့္အဝ ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုေပသည္။
 
အယ္ဒီတာ (၂၂-၂-၂၀၁၈)