အမွန္ဆိုရလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္အကူ (စပယ္ယာ) မ်ား စနစ္တက် ရွိေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ (၅၅/ ၂၀၁၅) ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ယခုရက္ပိုင္း လူအမ်ား ေျပာလာၾကသည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုမွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးအတြင္း ေျပးဆြဲေနၾကေသာ ခရီးသည္တင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္အကူမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆက္္ဆံသည့္ ႐ိုင္းပ်သည့္ အျပဳအမူမ်ား အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႐ိုင္းပ်သည့္ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထိေရာက္စြာ မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အေပၚ ျပည္သူမ်ားက ထိုကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဝိုင္းဖြဲ႔၍ တန္ျပန္ လက္တုံ႔ျပန္ၾကရန္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ယခင္ ရက္ပိုင္းက လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ အေတာ္ ဆူညံခဲ့ဖူးသည္။ အခ်ဳိ႕က ထိုသို႔ေသာ ေျဖရွင္းနည္းသည္ တရားနည္းလမ္း မက်၊ ရန္ကိုရန္ခ်င္း တုံ႔ႏွင္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ မေကာင္းေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကသလို အခ်ဳိ႕ကျဖင့္မူ ထိုေျဖရွင္းနည္းအတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုသတင္းမ်ားႏွင့္အတူ ယခု ရက္ပိုင္းတြင္လည္း အဆိုပါ ယာဥ္အကူမ်ားႏွင့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၊ လမ္းေပၚရွိ အျခား ယာဥ္ငယ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ သတင္းမ်ားကိုလည္း ရက္ျခားဆိုသလို ေတြ႔ျမင္ေနရျပန္သည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို တင္ျပရလွ်င္ ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ အင္းစိန္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုပင္ အနီးစပ္ဆုံး ေျပာျပရမည္ ထင္သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ တစ္လမ္းေမာင္းအတြင္း လမ္းျပင္ေနသျဖင့္ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းသာ ျဖတ္၍ သြားေနရသည့္ လမ္းအတြင္း အိမ္စီးကား တစ္စီးမွာ လမ္းေဘး၌ ရပ္နားရန္အတြက္ အခ်က္ျပၿပီး ေနာက္မွ ကပ္ပါလာသည့္ ဘတ္စ္ကားကို ခဏေစာင့္ရန္ ေျပာသည္ကို ဘတ္စ္ကားေပၚရွိ ကားစပယ္ယာမ်ား၊ ယာဥ္ အကူမ်ားက မေစာင့္ႏိုင္ဘဲ ဆင္းၿပီး ႐ိုက္မည္ျပဳသည္ကို ေဘးဝန္းက်င္ရွိ နယ္ခံျပည္သူမ်ားက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ကားစပယ္ယာမ်ားကို တန္ျပန္ဝိုင္း႐ိုက္ခဲ့ၾကသည့္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးလိုပင္ ယခင္လ၊ ယခင္သီတင္းပတ္ အတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ အတြင္း၌ အေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားတိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ တင္ျပၾကရာတြင္ ထိေရာက္သည့္ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ဳိး မရရွိၾကဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ တာဝန္ရွိ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား အေနႏွင့္လည္း ထိုကိစၥအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္မႈ မျပဳႏိုင္ေသးသည္မွာလည္း ထင္ရွားသည္။ သို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ကူရာကယ္ရာ မဲ့ၿပီး ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို မရရွိၾကျခင္းလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဥပေဒရွိေသာ္လည္း ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ လက္္တြန္႔ ေနၾကျခင္းလား ဆိုသည္ကို ေတြးေတာ ေနၾကသည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား စည္းကမ္း မလိုက္နာၾကသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားေနမႈမွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီး တစ္ခုတည္းတြင္သာ မဟုတ္ဘဲ  ရန္ကုန္-မႏၲေလး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး (ယခင္လမ္းေဟာင္း) တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမဳိ႕႐ြာမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ဆင္တူ တူသည့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း မလိုက္နာဘဲ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနသည္ဟုလည္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထိုလမ္းမႀကီးကို အသုံးျပဳၿပီး ေမာင္းႏွင္ေနၾကသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ အမ်ားစုမွာ ခရီးသည္ တင္ေဆာင္ရာတြင္ လမ္းမေပၚတြင္သာ ရပ္လ်က္ တင္ေဆာင္ေနျခင္း၊ လမ္းစည္းကမ္းကို မလိုက္နာဘဲ မိမိတို႔ထင္သလို မည္သူ႔ကိုမွ် ဂ႐ုမစိုက္သည့္ သေဘာျဖင့္ ျပဳမူေနျခင္း၊ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း အၿပဳိင္ေမာင္းႏွင္လ်က္ ခရီးသည္မ်ားကို အလုအယက္ တင္ေဆာင္ေနၾကျခင္း၊ ၿမဳိ႕၊ ႐ြာမ်ားအတြင္း သတ္မွတ္ အျမန္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ ေမာင္းႏွင္ေနၾကျခင္း၊ ယခင္က ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရဖူးသည့္ ၿမဳိ႕၊႐ြာအတြင္း တစ္နာရီ မိုင္ ၃၀ ထက္ မပိုရ၊ ဘာေၾကာင့္ရပ္ရပ္ လမ္းေဘးခ်ရပ္၊ အေကြ႔အတက္မ်ားတြင္ အတက္ကားကို ဦးစားေပးပါ ဟူသည့္ ဆိုင္းဘုတ္္မ်ားမွာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၿမဳိ႕႐ြာမ်ားေန ျပည္သူမ်ားမွာ စိတ္ႏွလုံး မသာမယာ ျဖစ္ၾကရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္ဟု ၾကားသိရျပန္သည္။ အဆိုး႐ြားဆုံး စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေနၾကရသည့္ကိစၥမွာ ဂါလန္ ၇၂၀၀ ေက်ာ္ တင္ေဆာင္ၾကသည့္ စက္သုံးဆီတင္ ေထြလာ၊ ေဘာက္ဆာယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ပင္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေခါက္ေရစိပ္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ေနၾကသျဖင့္ ၿမဳိ႕႐ြာမ်ားအတြင္း ယာဥ္အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ တိမ္းေမွာက္ပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မီးေဘး အႏၲရာယ္ႀကီးကိုလည္း စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ေနၾကရသည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္အကူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕႐ြာနယ္အႏွံ႔တြင္ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ၾကားသိေနၾကရသည့္ ယာဥ္တိုက္ခိုက္ တိမ္းေမွာက္ကာ လူအေသအေပ်ာက္ ရွိေနၾကသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရလည္းေကာင္း အမ်ားအားျဖင့္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို  သိရွိရန္ အားနည္းေနျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္ အခ်က္မွာ ျငင္းမရႏိုင္သည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္အကူ (စပယ္ယာ) မ်ား စနစ္တက် ရွိေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ (၅၅/ ၂၀၁၅) ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ေပးရျခင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ ကင္းသြားလာႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၿပီး မွတ္ပုံတင္ေပးေရး၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ား၊ ယာဥ္အကူမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္မီမႈရွိ မရွိစစ္ေဆးၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ႏွင့္ ယာဥ္အကူလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ လမ္းအသုံးျပဳသူမ်ား သြားလာမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ကာကြယ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ မျဖစ္ပြားေအာင္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ သုံးၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ကို  ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အဓိက ထားခဲ့ေလသည္။ 

အဆိုပါ ဥပေဒထဲတြင္ ယာဥ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း အပိုင္းတြင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူၿပီး လမ္းသြား လမ္းလာႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ စံညြန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ထားရမည့္အျပင္ တည္ေဆာက္မႈ ပုံသဏၭာန္ႏွင့္ တင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဝန္အားအေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားကာ မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ အျခားစပ္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခန္း (၄) တစ္ခန္း အေနျဖင့္ အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္း ထားရွိေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၎အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏွင့္ ယာဥ္အကူ လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး အပိုင္းတြင္လည္း စိစစ္ထုတ္ေပးရန္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ(၂၂) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈ (စိတ္ေရာဂါ အပါအဝင္) ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေနရာတြင္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရန္ႏွင့္ ယာဥ္အကူ လုပ္ေဆာင္ရန္ မသင့္ေတာ္သူ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း အပိုင္းတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ထားဖူးၿပီး အရက္ ေသရည္စာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္စားေလ့ရွိသူ၊ ယခင္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစတန္သည္ဟု ယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိသူမ်ားကို လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳရသည့္အျပင္  ရွိခဲ့ဖူး၊ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါကလည္း ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္ဟု ပါရွိိထားသည္။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (သို႔မဟုတ္) ယာဥ္အကူ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးသူ အရာရွိသည္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ထိုသူမ်ားကို မွတ္တမ္းထားၿပီး လိုင္စင္သက္တမ္း တိုးရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက လိုင္စင္မ်ားကို ေခတၱ ရပ္စဲျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အၿမဲတမ္း ႐ုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ကို ျပဳႏိုင္သည္ဟုလည္း အဆိုပါ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂၈) ႏွင့္ (၂၉) တို႔တြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားေလသည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အဓိက တာဝန္ရွိသည့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္လည္း ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသား ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေကာင္စီကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ရမည္ဟု ပုဒ္မ(၃၈)တြင္ ျပ႒ာန္းထားေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဤဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနခ်ိန္ ကာလအထိ ေကာင္စီကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး တာဝန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ ဆိုသည့္ကိစၥမွာလည္း ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္သည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနေလသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန အေနႏွင့္လည္း ၎တို႔ကို ဥပေဒပါ ပုဒ္မ (၄၄)၊ ပုဒ္မခြဲ (စ်) (ည) (ဋ) (ဌ) (ဏ) တို႔ျဖင့္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတိုင္း ျပႆနာမ်ား မႀကီးထြားေစရန္ႏွင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္း အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္အကူမ်ား အေနႏွင့္လည္း အဆိုပါ ဥပေဒ အခန္း (၉)၊ ပုဒ္မ(၄၅) (၄၆) (၄၇) (၄၉)(၅၄) ႏွင့္ (၅၇)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာတြင္ ရပ္နားထားျခင္း မျပဳရန္၊ သူတစ္ပါး ထိခိုက္မႈ အာမခံ မထားရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူေနရာတြင္ အသုံးမျပဳရန္၊ လိုင္စင္ မရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူရွိေသာ ေနရာတြင္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳရန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ကလည္း ခြင့္မျပဳရန္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တင္ေဆာင္ႏိုင္မႈထက္ ပိုမတင္ရန္၊ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အားလုံး ထိုင္ခုံခါးပတ္ ပတ္ထားရန္ စသည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလာသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရန္ ေလးေလးစားစား လိုက္နာၾကရန္ တာဝန္ရွိလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ထိုအခ်က္မ်ား လိုက္နာျခင္း ရွိ မရွိ တာဝန္ရွိသူ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ပြားလာပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ အျပစ္ေပးရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္အကူႏွင့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာေမာင္းႏွင္ စီးနင္းလိုက္ပါၿပီး ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ပြားဘဲ လိုရာခရီးကို ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိန္းညႇိေပးၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပ႒ာန္းထားရွိၿပီးသား ျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိၾကၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိလာပါကလည္း ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ အတြက္လည္း အခန္း (၁၀) တြင္ အေရးယူရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ၎တို႔ က်ဴးလြန္ၾကသည့္ ျပစ္မႈ အတိမ္အနက္အေပၚ လိုက္ၿပီး တစ္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ ထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္၊ ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပုဒ္မ (၅၈) မွ ပုဒ္မ (၆၆) အထိ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စည္းကမ္း ယိုယြင္းမႈမ်ားအတြက္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ပါ ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး အခန္း (၁၂) တြင္ အခန္း တစ္ခန္း အေနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားပါေသးသည္။ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တုတ္၊ ဓား လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္ျခင္း မျပဳေရးအတြက္ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ား၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္အကူမ်ား သိေအာင္ ညြန္ၾကားခ်က္ထုတ္ ျပန္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ စနစ္တက် ရွိေစေရး အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ရန္ႀကီးေအာင္ (ဥပေဒ)