တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးထဲတြင္ တစ္ဦးအား အေရးယူမည္ဆိုသည့္ အေပၚ ပါတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ခံယူမည္ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ထားဝယ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးထဲတြင္ တစ္ဦးအား အေရးယူမည္ဆိုသည့္ အေပၚ ပါတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ခံယူမည္ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ႏွစ္ဦး အနက္ တစ္ဦးတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အတြက္ အေရးယူသြားရန္ ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ အထက္ပါအတိုင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပါတီက ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး လက္ခံသြားပါ့မယ္” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးၾကည္စိုးက ဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးကို အေရးယူရန္ရွိၿပီး ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ရသည္အထိ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည့္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းသည္ ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဒုဥကၠ႒ကိုမူ လႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရး တင္ဒါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးအဖြဲ႔က စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုံမွန္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက တုံ႔ျပန္ထားၿပီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ တင္ဒါကိုလည္း ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးၾကည္စိုးက ေျပာဆိုထားသည္။

Dawei Watch