ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြး အသတ္ခံရမႈ အမႈ႐ုပ္သိမ္းထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳသင့္၊ မသင့္ကို ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးဌာနခြဲမွ ၎တို႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၉

ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြး အသတ္ခံရမႈ အမႈ႐ုပ္သိမ္းထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳသင့္၊ မသင့္ကို ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးဌာနခြဲမွ ၎တို႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

“ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က်မွ ဘယ္တရားခြင္မွာ ဘယ္တရားသူႀကီးက ၾကားနာမယ္ဆိုတာကို သိရႏိုင္မယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၄ (က) အရ ေအာင္ရဲေထြး အသတ္ခံရမႈတြင္ တရားစြဲဆို စစ္ေဆးေနေသာ သန္းထြဋ္ေအာင္ (ခ) သားႀကီး အပါအဝင္ သံုးဦးကို အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမွ ဒုခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က အမႈ႐ုပ္သိမ္းျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးက အမႈ႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ထံ ျပင္ဆင္ခ်က္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ကို တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္မွ ရာဇဝတ္ျပင္ဆင္မႈ အမွတ္ ၂၉၆(ခ)/၂၀၁၈ ျဖင့္လက္ခံ၍ အမႈမွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ သန္းထြဋ္ေအာင္ (ခ) သားႀကီး၊ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္(ခ) ေအာင္ေလးႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာ(ခ) ေက်ာ္ေဇာဟန္တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားထံ သမၼန္စာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သျဖင့္ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ၎တို႔သံုးဦးမွာ ႐ံုးေတာ္ထံ လာေရာက္သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္။

S-03