ယေန႔ (ေအာက္တုိဘာ ၃ရက္) ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ျပည္တြင္းအဓိက စားသုံးသည့္ ေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၀၀၀မွ ၄၀၀၀ အထိ ေစ်းတက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရွိရသည္။
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃

ယေန႔ (ေအာက္တုိဘာ ၃ရက္) ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ျပည္တြင္းအဓိက စားသုံးသည့္ ေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၀၀၀မွ ၄၀၀၀ အထိ ေစ်းတက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရွိရသည္။

ေျမာင္းျမ/ပုသိမ္ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀ မွ ၅၆၀၀၀ အထိ၊ ဖ်ာပုံ/ေဒးဒရဲေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ မွ ၅၂၀၀၀ အထိ၊ ေပၚဆန္းနယ္စုံတစ္အိတ္ ၄၈၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ အထိ ေစ်းရွိသည္။

နယ္ဆန္စက္မ်ားက ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့လာ၍ ရန္ကုန္ကုိ ဆန္အဝင္နည္းေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းတက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ခုနစ္ေထာင္ထိ ေစ်းတက္ေနရာမွ ယခုအခါ ထပ္ၿပီး ေစ်းတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္၊ ဝါးတန္းဆန္ေစ်းကြက္မွ သိရသည္။

S-04