ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာတို႔အၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၀

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာတို႔အၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သံုးႀကိမ္ခန္႔ေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ အခြန္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းဆိုင္ရာ အခ်က္တစ္ခုႏွင့္ အျခားအခ်က္တစ္ခ်က္တို႔ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ၿပီးပါက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဘယ္ေတာ့ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မလဲဆိုတာေတာ့ အတိအက်ေတာ့ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိပ္မၾကာေတာ့ပါဘူး။ မၾကာခင္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေတာ့မွာပါ” ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

ယင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီးပါက စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း စင္ကာပူအစိုးရ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၇၁၈ ေက်ာ္ အထိရွိခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၁၆၃ ေက်ာ္အထိ ပါဝင္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကိုရီးယား၊ ကူဝိတ္၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အစၥေရးႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ ျဖစ္သည္။

J-01