အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမဝတီနယ္စပ္တို႔မွ Delivery Van ယာဥ္မ်ားထုတ္ယူခြင့္ ေနာက္ဆံုးရက္ ေက်ာ္လြန္သြားေသာ္လည္း မထုတ္ယူရေသးသည့္ ယာဥ္အစီးေရ ၇၅၀ ခန္႔ က်န္ရွိေၾကာင္း ယင္းယာဥ္တင္သြင္းထားသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၉

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမဝတီနယ္စပ္တို႔မွ Delivery Van ယာဥ္မ်ားထုတ္ယူခြင့္ ေနာက္ဆံုးရက္ ေက်ာ္လြန္သြားေသာ္လည္း မထုတ္ယူရေသးသည့္ ယာဥ္အစီးေရ ၇၅၀ ခန္႔ က်န္ရွိေၾကာင္း ယင္းယာဥ္တင္သြင္းထားသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမဝတီနယ္စပ္၌ အစီးေရ ၆၀၀ ခန္႔ ႏွင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ အစီးေရ ၁၅၀ ခန္႔ ထုတ္ရန္က်န္ရွိေနသည့္အတြက္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးရက္အမီ မထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါယာဥ္မ်ား သိမ္းဆည္းခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ကကားေတြက ဆိပ္ကမ္းထားခေပးေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးရက္ မသတ္မွတ္သင့္ပါဘူး။ အဆင္ေျပသလို ထုတ္ခြင့္ေပးသင့္တာပါ။ အခုဒဏ္ေၾကးကလည္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းခကလည္း မ်ားေတာ့ သြင္းထားသူေတြက ေငြအသင့္မရွိလို႔ မထုတ္ႏိုင္ဘဲ က်န္ခဲ့ၾကတာပါ” ဟု အဆိုပါယာဥ္မ်ား တင္သြင္းထားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမတ္မင္းခ်စ္က ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ Delivery Van ယာဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဟိုက္ဂ်က္ႏွင့္ ဆူဇူကီးကဲ့သို႔ ကားေသးမ်ားအေနႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းထားခ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္သိန္း ၂၀ မွ ၂၅ သိန္းႏွင့္ အုပ္စု C မွ ယာဥ္မ်ားအေနႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးကားတန္ဖိုး၏ ေလးပံုတစ္ပံုျဖစ္သည့္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀ မွ ၄၀ ခန္႔ျဖင့္ ထုတ္ယူခဲ့ရၿပီး Nissan Vanette ႏွင့္ Hiace ကဲ့သို႔ အုပ္စု D မွ ယာဥ္မ်ားအေနႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းခ က်ပ္သိန္း ၃၀ မွ ၄၀ အထိႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမွာ ကားတန္ဖိုးအတိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၇၀ မွ ၈၀ ခန္႔အထိ ေပးေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းယာဥ္တင္သြင္းထားသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းသို႔ဒဏ္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္၍ ထုတ္ယူထားရသည့္ Delivery Van မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းယာဥ္တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားက ဆိုသည္။

S-04