ရန္ကုန္ေဈးကြက္တြင္ ေ႐ႊေဈးသည္ တစ္က်ပ္သား က်ပ္ဆယ္သိန္းနီးပါး ေဈးေပါက္ေနၿပီး ေဒၚလာေဈးမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁,၅၅၀ က်ပ္ေက်ာ္ေရာက္ကာ ေဈးကြက္စံခ်ိန္ကို ဆက္ခ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။
ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၈

ရန္ကုန္ေဈးကြက္တြင္ ေ႐ႊေဈးသည္ တစ္က်ပ္သား က်ပ္ဆယ္သိန္းနီးပါး ေဈးေပါက္ေနၿပီး ေဒၚလာေဈးမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁,၅၅၀ က်ပ္ေက်ာ္ေရာက္ကာ ေဈးကြက္စံခ်ိန္ကို ဆက္ခ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးသည္ ျပင္ပေဈးကြက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၅၅၃ က်ပ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၅၅၃ က်ပ္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ႏႈန္းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၅၀၅ က်ပ္ ေဈးရွိေၾကာင္းေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

“လက္ရွိမွာေ႐ႊေဈးက ေဒၚလာေဈး ျမင့္လာတာေၾကာင့္ မနက္ပိုင္းက အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားကို ၉၈၄,၅၀၀ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္၌ ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅ က်ပ္ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေျဖမွ် ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

“ဟြန္ဒီမားကက္ (တရားမဝင္ေငြ ေၾကးေဈးကြက္) က ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ။ မေန႔ကပြဲက မထူးျခားေတာ့ ျပန္တက္တာေပါ႔” ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေျပာဆိုသည္။

လတ္တေလာ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ရျခင္းသည္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းရွိ တရားမဝင္ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္း ေငြေဈးကစားျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ၿပီး ထိုေဈးကြက္ေၾကာင့္ အျခားေငြေၾကးမ်ားထက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ပိုမိုက်ဆင္းေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဈးကြက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ေ႐ႊလက္ကားေဈးကြက္အတြင္း၌လည္း အတက္အက်ၾကမ္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အ႐ံႈးအျမတ္မ်ားၿပီး အတံုး (အေခါက္ေ႐ႊ) အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း တိတ္စိန္ေ႐ႊဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ 

ေ႐ႊေဈးမွာ ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က အေခါက္ေ႐ႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၉၆၆,၃၀၀ က်ပ္မွ ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔၌ အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၉၈၄,၅၀၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04၊ J-05