ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ဝယ္ယူသူမ်ား အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ https://myantrade.org ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က စတင္လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ဝယ္ယူသူမ်ား အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ https://myantrade.org ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က စတင္လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

myantrade.org ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ျပည္တြင္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေဈးကြက္သေဘာတရားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာကသုေတသနျပဳလုပ္ထားသည့္ စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပထားၿပီး ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္လည္း အရည္အေသြးအာမခံႏိုင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္သည့္ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ျပထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေနာ္မူတာက ေျပာေျပာၾကားသည္။

“ကုန္သြယ္မႈသတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ myantrade.org ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို စလႊင့္တာပါ။ ဒီဝက္ဘ္ဆိုက္က ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရာမွာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖို႔ အေထာက္အကူမ်ားစြာျပဳမွာပါ” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳလုပ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ တင္ပို႔ေနဆဲ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေဈးကြက္သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း စတင္ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆို ကားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြမရွိတဲ့အတြက္ စီးပြား/ကူးသန္းကို ေတာင္းေပမယ့္ လက္ရွိ အဆင္မေျပေသးဘူး။ အပိုပစၥည္း ဘာေတြသြင္းထားတယ္ဆိုတာ ဘယ္မွာၾကည့္ရမွန္း မသိဘူး။ အခုလည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚလာတာေတာ့မွန္တယ္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြေပၚၿပီး Update မလုပ္တာ အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

myantrade.org ဝက္ဘ္ဆိုက္ေရးဆြဲရာတြင္ Center for the Promotion of imports from developing countries ႏွင့္ ဂ်ာမနီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (GIZ) အာဆီယံ-ဂ်ပန္ဗဟိုဌာန (AJC) တို႔မွ နည္းပညာ၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးေၾကာင္း ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

J-11