ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွစ၍ တင္သြင္းသည့္အႀကိမ္တိုင္းတြင္ နမူနာရယူၿပီး အရည္အေသြးစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၂

ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွစ၍ တင္သြင္းသည့္အႀကိမ္တိုင္းတြင္ နမူနာရယူၿပီး အရည္အေသြးစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ယခင္က ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ စက္ဆီေခ်ာဆီ (New Brand) ပထမအႀကိမ္ တင္သြင္းမႈကိုသာ နမူနာယူ၍ အရည္အေသြးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ တင္သြင္းသည့္အႀကိမ္တိုင္း အရည္အေသြးမွန္ကန္မႈရွိမွသာ ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴး သံုးစြဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ 

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီမ်ား၏ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ သံုးစြဲသူျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။

“ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္သံုးဆီဘက္ေတာ့ ဘာမွအေၾကာင္းၾကားတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ စက္သံုးဆီအရည္အေသြးကေတာ့ ပံုမွန္စစ္ေဆးေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတြအတိုင္း စစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ စက္သံုးဆီမ်ား၏ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈကို တင္သြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စက္သံုးဆီလက္လီေရာင္းခ်ေသာ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္လည္း ထပ္မံစစ္ေဆးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္သံုးဆီေဈး ႏႈန္းမ်ားသည္ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ၉၆၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၇၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၃၅ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာ လွ်င္ ၉၈၅ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

J-01