ဝက္ေမြးျမဴသူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူသည့္ ဝက္ၿခံဖမ္းေဈးႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား ဝယ္ယူရသည့္ လက္လီေဈးသည္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ကြာဟမႈရွိေနၿပီး ယခုလက္ရွိ ဝက္သားလက္လီေဈး တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝက္ေမြးျမဴသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

ဝက္ေမြးျမဴသူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူသည့္ ဝက္ၿခံဖမ္းေဈးႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား ဝယ္ယူရသည့္ လက္လီေဈးသည္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ကြာဟမႈရွိေနၿပီး ယခုလက္ရွိ ဝက္သားလက္လီေဈး တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝက္ေမြးျမဴသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဝက္သားၿခံဖမ္းေဈးမွာ စက္တင္ဘာလတြင္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၄၀၀၀ မွ ၄၅၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး စားသံုးသူမ်ား ဝယ္ယူရသည့္ ဝက္သားလက္လီေဈးမွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ အထိ ေဈးႏႈန္းရွိေၾကာင္း ဝက္ေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့္ ဝက္သားအေရာင္းဒိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ယခုလက္ရွိ ေမြးျမဴသူေတြက တစ္ပိႆာ ၄၀၀၀ ကေန ၄၅၀၀ ၾကားရတဲ့ေဈးနဲ႔ ေရာင္းခ်ေနၾကတယ္။ ဝက္သားက ျပည္ပကလည္း ဝင္ေနေတာ့ ျပည္တြင္းေမြးျမဴသူေတြ အခက္အခဲျဖစ္တယ္။ ဝက္အစာဖိုးကလည္းရွိေတာ့ သိပ္မျမတ္ဘူး။ တစ္ခါတေလ ၃၈၀၀ ေလာက္နဲ႔လည္း ေရာင္းလိုက္ရတယ္။ လက္လီေဈးကေတာ့ ၿခံဖမ္းေဈးနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကြာတယ္။ ဝက္ေမြးျမဴသူေတြ အက်ိဳးအျမတ္နည္းလာတယ္” ဟု ဝက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးသန္းဝင္းကဆိုသည္။

ဝက္သားလက္လီေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ဩဂုတ္လက အဆီႏွင့္အသားတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၈၀၀၀၊ အသားတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀၀၀ ရွိၿပီး ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အဆီႏွင့္အသား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀၀၀ ေထာင္၊ အသားတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း လက္လီဝက္သားဒိုင္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“အဓိက ဝက္သားဒိုင္ေတြက ဆီေဈးေတြတက္လာလို႔ သယ္ယူစရိတ္ကလည္း ျမင့္လာလို႔ ေဈးနည္းနည္း တက္လာတယ္ေျပာတယ္။ အခုရက္ပိုင္း ဝက္သားတစ္ပိႆာကို အသားေဈးက ၁၀၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဝယ္စားေနရတယ္။ ကုန္ေဈးႏႈန္းကေတာ့ အၿမဲတက္ေနတာပဲ” ဟု သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူ ေဒၚခင္ဝင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းဝက္သား စားသံုးမႈႏႈန္းမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ဝက္ေကာင္ေရ ပံုမွန္ ၉၀၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

J-10