အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမွ တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူမ်ားအေနႏွင့္ ဘဏ္သို႔ လစဥ္ေပးသြင္းေနသည့္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုးေငြ ေလးလဆက္တိုက္ ပ်က္ကြက္ပါက တိုက္ခန္းျပန္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမွ တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူမ်ားအေနႏွင့္ ဘဏ္သို႔ လစဥ္ေပးသြင္းေနသည့္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုးေငြ ေလးလဆက္တိုက္ ပ်က္ကြက္ပါက တိုက္ခန္းျပန္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းဝယ္ခြင့္ရသူမ်ားအေနႏွင့္ ကနဦး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြကို ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က်ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေငြသြင္းၿပီးပါက ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“တိုက္ခန္းတန္ဖိုး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသြင္းၿပီး ဝယ္ထားသူေတြအေနနဲ႔ ေငြသြင္းတာ ပ်က္လို႔မရဘူး။ ေလးလဆက္တိုက္ပ်က္ရင္ တရားစြဲၿပီး တိုက္ခန္းျပန္သိမ္းမယ္။အရစ္က်နဲ႔ဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ ဘဏ္ေခ်းေငြ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လစဥ္မွန္မွန္ ျပန္ဆပ္ဖို႔ လိုတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္မႈစာအုပ္ကို ေငြအားလံုးေပးသြင္းၿပီးမွ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသည့္အခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ပါက ျပန္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္သိမ္းယူသည့္အခ်ိန္တြင္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ႏုတ္ယူကာ ေငြျပန္အမ္း၍ Black List သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ယခုလက္ရွိတြင္ လိႈင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားကို က်ပ္ ၉၈ သိန္းဝန္းက်င္မွ က်ပ္သိန္း ၁၃၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

J-10