အိႏၵိယကုန္သည္မ်ားက အထူးကုန္စည္ဝယ္ယူခြင့္ျဖင့္ ပဲဆက္လက္ဝယ္ယူေနျခင္းေၾကာင့္ ပဲေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

အိႏၵိယကုန္သည္မ်ားက အထူးကုန္စည္ဝယ္ယူခြင့္ျဖင့္ ပဲဆက္လက္ဝယ္ယူေနျခင္းေၾကာင့္ ပဲေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံုျဖစ္သည့္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို႔ကို အိႏၵိယကုန္သည္မ်ား၏ ဝယ္ယူခြင့္ကို အိႏၵိယအစိုးရက ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိသာ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယင္းကုန္သည္မ်ားက အထူးကုန္စည္ဝယ္ယူခြင့္ျဖင့္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဆက္လက္ဝယ္ယူေန ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

“ေဈးက ဩဂုတ္လနဲ႔စာရင္ တက္လာတယ္။ အိႏၵိယကလည္း သတ္မွတ္ကာလျပည့္ေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဆက္ဝယ္ေနတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ နီေပါႏိုင္ငံေတြကလည္း ဝယ္ေနတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပဲေဈးကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းကထက္ မတ္ပဲ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈,၀၀၀ မွ ၆၅,၀၀၀ ေက်ာ္အထိႏွင့္ ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၅,၀၀၀ နီးပါးအထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ပံုမွန္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း အဓိကပဲေဈးကြက္ျဖစ္သည့္ ဘုရင့္ေနာင္ ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ပပို႔ သေဘၤာတင္ေဈးႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္တက္လာၿပီး မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ မွ ၃၀ ခန္႔ႏွင့္ ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ဩဂုတ္လအတြင္းက ျပည္ပသို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ပဲမ်ိဳးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ ခန္႔အထိ တင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိပဲေဈးကြက္အတြင္း မတ္ပဲ (FAQ) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းေက်ာ္၊ မတ္ပဲ (SQ) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၉၀,၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး FOB ေဈးမွာ မတ္ပဲ (FAQ) တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၀-၃၄၀၊ မတ္ပဲ (SQ) တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၀-၄၅၀၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၀-၃၃၀ ေဈးရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ပဲေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

လတ္တေလာေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း ပဲေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေအာက္တြင္သာရွိေနၿပီး အစိုးရက လာမည့္ပဲစိုက္ရာသီမ်ားအတြင္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးရန္မသင့္သည့္ သီးႏွံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

S-04