စက္သံုးဆီေဈးျမင့္တက္ေနၿပီး ခရီးသည္စီးနင္းမႈ နည္းပါးလာသည့္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွ ယာဥ္ထက္ဝက္ခန္႔ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ယာဥ္လုပ္ငန္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသစ္လြင္ကေျပာၾကားသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈

စက္သံုးဆီေဈးျမင့္တက္ေနၿပီး ခရီးသည္စီးနင္းမႈ နည္းပါးလာသည့္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွ ယာဥ္ထက္ဝက္ခန္႔ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ယာဥ္လုပ္ငန္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသစ္လြင္ကေျပာၾကားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲေနသည့္ ယာဥ္လိုင္းရွစ္လိုင္းရွိရာ အဆိုပါ ယာဥ္လိုင္းမ်ားေနႏွင့္ ယာဥ္အေရအတြက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

“၁ လိုင္းကလည္း တစ္ဝက္ေလာက္ ေလွ်ာ့သြားတယ္၊ ၄ လိုင္းကလည္း ေလွ်ာ့တယ္၊ လိုင္းအသီးသီးက အဲဒီလို ထက္ဝက္ေလာက္ ေလွ်ာ့သြားတယ္၊ အဓိကေတာ့ လူမရတာေပါ့။ နံပါတ္အနက္ေတြက ၿမိဳ႕ထဲအထိ လူတင္တယ္၊ နံပတ္အနီေတြက်ေတာ့ ဂိတ္မွာမရပ္ဘူး။ ၿမိဳ႕ထဲထိဝင္လာတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာပါ”ဟု ဦးသစ္လြင္က ရွင္းျပသည္။

ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ယာဥ္မ်ားအေနႏွင့္ ခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ ဂိတ္စမွ ဂိတ္ဆံုးအထိ ေလးရာက်ပ္၊ ၾကားဂိတ္မ်ားမွစီးနင္းပါက ၂၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ယာဥ္တစ္စီး၏ တစ္ရက္ဝင္ေငြမွာ က်ပ္ငါးေထာင္မွ ေျခာက္ေထာင္ဝန္းက်င္သာ ရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ခက္ခဲသြားသည္ဟု ခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

“လိုင္းအားလံုးေပါင္းရင္ အစီး ၂၁၀ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလက္ရွိမွာ တစ္ေန႔ကို ၈၅ စီးက အမ်ားဆံုးပဲ၊ တစ္ခါတစ္ေလ ၇၅ စီးေက်ာ္ပဲ ဆြဲေနရတယ္၊ အရင္ကေတာ့ တစ္ရက္ကို အစီး ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ဆြဲရတယ္”ဟု ဦးသစ္လြင္က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အမွတ္ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ ကားလိုင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္-မုတၱမ ကားလိုင္းႏွင့္ ရဲတံခြန္လိုင္းတို႔ေျပးဆြဲေနၿပီး ယာဥ္လိုင္းတစ္ခုလွ်င္ အနည္းဆံုးရွစ္စီးမွ အစီး ၂၀ ထိသာ ေျပးဆြဲေတာ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာက္မတီထံမွ သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ(ယထက) ဝင္ထားသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါ ေကာ္မတီသို႔ စီမံႀကီးၾကပ္ခ တစ္ေထာင္က်ပ္ႏွင့္ နာေရးရန္ပံုေငြအတြက္ က်ပ္ငါးရာ ေန႔စဥ္ေပးသြင္းရသည့္အတြက္ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြအၾကား အဆင္မေျပေတာ့ေၾကာင္း ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ 

R-21