ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ စေကာ့တလန္ျပည္ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ အီဒင္ဘတ္ဂ္ၿမိဳ႕လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ စေကာ့တလန္ျပည္သူေထာင္ ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကေၾကာင္း ၿဗိတိန္ သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။


လန္ဒန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၇ 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ စေကာ့တလန္ျပည္ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ အီဒင္ဘတ္ဂ္ၿမိဳ႕လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ စေကာ့တလန္ျပည္သူေထာင္ ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကေၾကာင္း ၿဗိတိန္ သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အီဒင္ဘတ္ဂ္ၿမိဳ႕ စေကာ့တလန္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္ အအံုအနီးရွိ ပန္းၿခံတစ္ခုတြင္ ဦးစြာစု႐ံုးၿပီးေနာက္ အျပာေရာင္စေကာ့တလန္အလံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ေဝွ႔ယမ္းကာ စတင္ခ်ီတက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈတြင္ လိုက္ပါသြားသည့္ Reuters သတင္းေထာက္၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ စေကာ့တလန္ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ခ်ီတက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဆႏၵျပပြဲကို တန္ျပန္ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သည့္ အင္အားစုမ်ားကလည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအလံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

အားလံုးတစုတစည္းတည္းဟု အမည္ရသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္သူ ေဂရီကယ္လီက ယခုခ်ီတက္ပြဲသို႔ စေကာ့တလန္ျပည္သူ တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဒါဟာ စေကာ့တလန္ျပည္ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းမွာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အႀကီးမားဆံုးနဲ႔ ရဲဝံ့ျပတ္သားမႈအရွိဆံုးခ်ီတက္ ဆႏၵျပမႈႀကီးပါပဲ”ဟု ၎က ဆိုသည္။ စေကာ့တလန္တြင္ လူဦးေရ ၅ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ရွိသည့္အနက္ အီဒင္ဘတ္ဂ္တြင္မူ ၄၈၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

စေကာ့တလန္အမ်ိဳးသားပါတီ (SNP) မွာ ဂလတ္စေကာ့ၿမိဳ႕တြင္ ကြန္႔ဖရင့္တစ္ရပ္ကို က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လြတ္လပ္ေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ အဆိုပါ SNP ပါတီသည္ အီးယူထဲမွ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္သည့္ကိစၥကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ 

စေကာ့တလန္ျပည္သူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က အီးယူထဲတြင္ ဆက္ေနေရး၊ မေနေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကရာ အမ်ားစုက ဆက္ေနလိုေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ဆိုပါက အမ်ားစုက အီးယူမွ ႏုတ္ထြက္လိုၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အီးယူမွ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္သည့္ကိစၥ (Brexit) သည္ စေကာ့တလန္ျပည္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံခြဲထြက္ကာ လြတ္လပ္ေရးရယူသည္အထိ တြန္းအားေပးလာခဲ့သည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ရာ ခြဲထြက္ေရးကိစၥမွာ မဲ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအကြာျဖင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။ 

လက္ရွိအေနအထားတြင္မူ စေကာ့တလန္မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္  က်င္းပရန္ ေဆာ္ဩလ်က္ရွိသည္။ ယင္းဆႏၵခံယူပြဲကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ Brexit ကိစၥ အဆံုးသတ္ကာလမတိုင္မီ က်င္းပေပးရန္ ၎တို႔က တြန္းအားေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ လာမည့္မတ္လတြင္ အီးယူထဲမွ အၿပီးႏုတ္ထြက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

F-01