အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ မလာနီယာ ထရမ့္သည္ စေနေန႔က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကိုင္႐ို ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာရာ အီဂ်စ္သမၼတ အယ္လ္စီစီႏွင့္ ဇနီးအန္တစ္ဆာေအမာရ္တို႔က ခရီးဦးႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု VOA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ကိုင္႐ို၊ ေအာက္တိုဘာ ၈

အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ မလာနီယာ ထရမ့္သည္ စေနေန႔က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကိုင္႐ို ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာရာ အီဂ်စ္သမၼတ အယ္လ္စီစီႏွင့္ ဇနီးအန္တစ္ဆာေအမာရ္တို႔က ခရီးဦးႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု VOA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတကေတာ္ မလာနီယာသည္ ကိုင္႐ိုတြင္ အီဂ်စ္သမၼတအိမ္ေတာ္ႏွင့္ အေမရိကန္သံ႐ံုးသို႔ ဦးစြာသြားေရာက္ၿပီး ေနာက္တြင္ ပိရမစ္မ်ားႏွင့္ ဂရိတ္စဖင့္စ္ ႐ုပ္တုရွိရာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

အီဂ်စ္သည္ မလာနီယာ၏ အာဖရိက ေလးႏိုင္ငံခရီးတြင္ ေနာက္ဆံုးဝင္ေရာက္ ရပ္နားေသာေနရာျဖစ္သည္။ သူမသည္ ကင္ညာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ကေလးမ်ားအတြက္ မိဘမဲ့ေဂဟာႏွင့္ ဆင္မ်ားအတြက္ မိဘမဲ့ေဂဟာတို႔ကို သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ႏိုင္႐ိုဘီအမ်ိဳးသားသစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းသို႔ သြားေရာက္ရင္း မိဘမဲ့ဆင္စခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ မုဆိုးမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ အေကာင္ေရေလ်ာ့လာေသာ ဆင္ႏွင့္ႀကံ့အေရအတြက္ကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကိုသစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားက သမၼတကေတာ္အား ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ကင္ညာတြင္ တ႐ုတ္တို႔ လာေရာက္ေဖာက္လုပ္ေနေသာ ရထားလမ္းသစ္သည္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းကို ျဖတ္သန္းကာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားေစေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ယင္းစီမံကိန္းကိုအစိုးရက ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း မိနစ္ကိုးဆယ္ၾကာ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈစဥ္အတြင္း ဆင္စြယ္ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းရမိေသာဆင္စြယ္မ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ေနရာအေရာက္တြင္ မလာနီယာကကားေပၚမွဆင္း၍ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

မလာနီယာသည္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမွ အျပန္တြင္ အက်ဥ္းက် မိဘမ်ား၏ ကေလးမ်ားကို အဓိကေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ ႏိုင္႐ိုဘီ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေဂဟာသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ 

သမၼတကေတာ္ မလာနီယာထရမ့္၏ ပထမဆံုးႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အာဖရိကတစ္ကိုယ္ ေတာ္ခရီးစဥ္တြင္ ဂါနာႏွင့္ မာလာဝီႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္ သာယာဝေျပာေရး၊ ပညာေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ထြက္ခြာလာသည့္ မလာနီယာ၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ခရီးစဥ္သည္ အီဂ်စ္တြင္ ၿပီးဆံုးကာစေနေန႔ ညပိုင္းတြင္ အေမရိကသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။

မလာနီယာ၏ ခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန USAID ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမႇင့္တင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည္။ USAID ၏ ဘတ္ဂ်က္ကို သံုးပံုတစ္ပံု ျဖတ္ေတာက္ရန္ သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္က ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အတည္မျပဳခဲ့ၾကေပ။  

F-04