သမၼတ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ၎၏ သမက္အား ထိပ္တန္း အႀကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မႈအေပၚ ေဆြမ်ဳိးေကာင္းစားေရးဝါဒ၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ၿငိစြန္းမႈတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ ဒီမိုကရက္မ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဝါရွင္တန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀

သမၼတ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ၎၏ သမက္အား ထိပ္တန္း အႀကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မႈအေပၚ ေဆြမ်ဳိးေကာင္းစားေရးဝါဒ၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ၿငိစြန္းမႈတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ ဒီမိုကရက္မ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ာရတ္ကူရွ္နာ ၃၆ ႏွစ္အား ရာထူး ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ တရားေရးဌာန ႏွင့္ အစိုးရက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ႐ုံးသို႔ ဒီမိုကရက္မ်ားက ေတာင္းဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၎၏ ေရွ႕ေနကမူ အဆိုပါ ရာထူးခန္႔အပ္မႈသည္ ေဆြမ်ဳိးေကာင္းစားေရးဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မရွိဟု ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာရတ္ကူရွ္နာသည္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏သမီး အိုင္ဗန္ကာႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူျဖစ္သည္။ 

၎သည္ က်င့္ဝတ္ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာသည့္အေနႏွင့္ မိသားစု၏ အိမ္ၿခံ ေျမလုပ္ငန္း အႀကီးအကဲႏွင့္ New York Observer သတင္းစာ ထုတ္ေဝသူအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေပးမည့္အျပင္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုပါ စြန္႔လႊတ္မည္ဟု ေရွ႕ေနျဖစ္သူ  ေဂ်မီဂိုးလစ္က ေျပာၾကားသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္၏ အႀကီးတန္း အႀကံေပး ျဖစ္လာမည့္ ဂ်ာရတ္ကူရွ္နာသည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း မူဝါဒမ်ားကို ဦးစြာ ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ သမက္ျဖစ္သူအား အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ အေရးႀကီးေသာ ရာထူးကို ေပးအပ္ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း အေစာပိုင္းကပင္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎ရာထူးသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ၁၉၆၇ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေနသည္ဟု ဒီမိုကရက္မ်ားက တင္ျပေသာေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ာရတ္ကူရွ္နာသည္ ရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အရာရွိ တစ္ဦးအေနႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား ၿငိစြန္းမႈမ်ားကို အျပည့္အဝ ေရွာင္ရွားရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ ကုမၸဏီအတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္  မူဝါဒစြက္ဖက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္ရွိေနေၾကာင္း ဒီမိုကရက္မ်ားက ေရးသားထားသည္။

ေရွ႕ေန မစၥစ္ဂိုးလစ္ကမူ ဂ်ာရတ္ကူရွ္ နာသည္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ တာဝန္ခံထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ႐ုံးႏွင့္ တိုင္ပင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ယင္းအႀကံေပး ရာထူးအတြက္ လစာလည္းရမည္ မဟုတ္ဟုဆိုသည္။

သမီးျဖစ္သူ အိုင္ဗန္ကာထရမ့္မွာမူ သူမ၏ကိုယ္ပိုင္ ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းႏွင့္တကြ ထရမ့္အဖြဲ႔အစည္း၏ အမႈေဆာင္ ရာထူးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖခင္၏ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခြင့္ မရွိဘဲ သူမ၏ ကေလးမ်ားကိုသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္ဟု သိရွိရသည္။

စကားေျပာ ညင္သာေသာ ဂ်ာရတ္ ကူရွ္နာသည္ မဲဆြယ္ကာလတြင္ ထရမ့္၏အဖြဲ႔မွ နယူးဂ်ာဆီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခရစ္စတီ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ အစားဝင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ က႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

တနဂၤေႏြေန႔ကလည္း ၎ႏွင့္ ထရမ့္၏ မဟာဗ်ဴဟာ အႀကံေပး စတိဗ္ဘန္ ႏြန္တို႔သည္ ယူေကႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထရမ့္၏ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ မ်ားစြာသည္ ယခုအပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အတည္ျပဳ ၾကားနာမႈတြင္ စစ္ေဆးခံရမည့္ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ား အသီးသီး ရွိေနၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

F-04