ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမၼစ္မိသားစု (မြတ္ဆလင္မိသားစု) မ်ားထဲတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဂ်ာမန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အႏၲရာယ္ျပဳလာဖြယ္ရွိသည္ဟု ဂ်ာမန္ျပည္တြင္းေထာက္ လွမ္းေရးအႀကီးအကဲက သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း Deutsche Welle သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။


ဘာလင္၊ ဩဂုတ္ ၇ 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမၼစ္မိသားစု (မြတ္ဆလင္မိသားစု) မ်ားထဲတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဂ်ာမန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အႏၲရာယ္ျပဳလာဖြယ္ရွိသည္ဟု ဂ်ာမန္ျပည္တြင္းေထာက္ လွမ္းေရးအႀကီးအကဲက သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း Deutsche Welle သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

ဂ်ာမန္ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရး ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ BfV ၏ အႀကီးအကဲ ဟန္းစ္ေဂေယာ့မာဆန္က ဂ်ာမနီရွိအစၥလာမ္ မိသားစုမ်ားမွ ေပါက္ဖြားႀကီးျပင္းလာေသာ ကေလးမ်ားသည္ ဂ်ာမန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အႏၲရာယ္ျပဳမည့္သူမ်ားမဟုတ္ဟု ယူဆ၍မရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားသည္။ 

ဂ်ာမန္မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ Funke က ေရးသားေဖာ္ျပေသာသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအတြင္း အစၥလာမၼစ္လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ လူငယ္မြတ္ဆလင္မ်ားအစြန္း ေရာက္သေဘာတရားမ်ားကို လက္ခံယံုၾကည္လာသည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ားကို ပိုမိုေတြ႔ျမင္လာရသည္ဟု BfV က ဆိုသည္။ 

BfV ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကေလးငယ္ ၃၀၀ ခန္႔မွာ ယင္းအစြန္းေရာက္အယူဝါဒ၏ လႊမ္းမိုးျခင္းခံထားရသည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစၥလာမ္မိသားစုမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေမြးကတည္းက အစြန္းေရာက္အယူ ဝါဒရွိလာေအာင္ သင္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။ 

မိမိႏွင့္မတူညီေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ဟူေသာအျမင္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားသို႔ေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အထူးပင္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလွသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။ 

ဂ်ာမန္ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဟန္းစ္ေဂေယာ့မာဆန္ကမူ ကေလးငယ္မ်ားကို ဂ်ီဟတ္ဝါဒီျဖစ္ေအာင္ ပံုသြင္းယူမႈသည္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ာမန္အာဏာပိုင္မ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္လာမည့္ အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း သတိေပးလိုက္သည္။ 

ဟန္းစ္ေဂေယာ့မာဆန္၏ သတိေပးခ်က္ေၾကာင့္ ဂ်ာမန္အဓိပတိ မာကယ္လ္၏ CDU ပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက အၾကမ္းဖက္သမား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအတြက္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ၁၄ ႏွစ္ေအာက္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ဂ်ာမန္အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိရာ ယခင္က အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ၁၄ ႏွစ္အထိျဖစ္သည္။ 

“ဒါဟာအသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြကို ရာဇဝတ္ေကာင္အျဖစ္ သြတ္သြင္းတဲ့ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကို အႏၲရာယ္ျပဳၿခိမ္းေျခာက္လာဖြယ္ ရွိတဲ့ကိစၥေတြကို ဖယ္ရွားေရးနဲ႔ပတ္သက္တာပါ။ အထူးသျဖင့္ အစၥလာမၼစ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒလို အႏၲရာယ္ရွိတဲ့အယူ ဝါဒေတြရဲ႕ သားေကာင္မျဖစ္ဖို႔နဲ႔ပတ္သက္တယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္”ဟု CDU မွ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ပက္ထရစ္ဆန္းဘတ္ဂ္က ေျပာၾကားသည္။ 

F-01