ကုလသမဂၢအဖြဲ႔က ၎၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကို ဗဟိုအာဖရိက ရီပတ္ဘလစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား လိင္ညႇဥ္းပန္းမႈျဖင့္ အေရးယူထိန္းသိမ္းလိုက္သည္ဟု ကုလသမဂၢ MINUSCA မစ္ရွင္က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


နယူးေယာက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔က ၎၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကို ဗဟိုအာဖရိက ရီပတ္ဘလစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား လိင္ညႇဥ္းပန္းမႈျဖင့္ အေရးယူထိန္းသိမ္းလိုက္သည္ဟု ကုလသမဂၢ MINUSCA မစ္ရွင္က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ခေမာက္ျပာတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အမႈမ်ားစြာအနက္ ေနာက္ဆံုးအမႈတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ယခင္လက ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါရာဇဝတ္မႈက်ဴး လြန္ခဲ့မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေမာရစ္သွ် ႏိုင္ငံသားတပ္ဖြဲ႔ဝင္ကို အခ်ဳပ္ခ်ထားသည္ဟု တပ္ဖြဲ႔က ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္ရပ္တြင္ နစ္နာသူကေလးသံုးဦးကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ထားသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ျဖစ္ရပ္၏ဆိုးဝါးမႈႏွင့္ ကနဦးစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ တရားခံျဖစ္သူကို အခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္းအပါအဝင္ လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ားကို ကုလသမဂၢက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု MINUSCA ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အေထာက္အထား ရွာေဖြရန္ႏွင့္ အျခားႀကံရာပါမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို အခင္းျဖစ္နယ္ေျမသို႔ ေစလႊတ္ထားသည္။ 

ကုလျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လိင္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေပၚ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သုညအဆင့္သည္းခံမႈ မူဝါဒကိုေထာက္ခံသည္ဟု MINUSCA အႀကီးအကဲ ပါဖိတ္အိုနန္ဂါအန္ယန္ဂါက ေျပာၾကားသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိေသာ အရပ္သားမ်ားအားအကူအညီေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ဗဟိုအာဖရိကႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ ဆိုေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 

ထိုသို႔ပ်က္ကြက္မႈ မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုလျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို တင္းက်ပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ယခင္လက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္း သိမ္းမႈဘတ္ဂ်က္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၉ ဘီလီယံတြင္ အမ်ားဆံုးထည့္ဝင္သူ အေမရိကန္က ရန္ပံုေငြျဖတ္ေတာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တပ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကြန္ဂိုႏိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရဲတစ္ဦးကိုလည္း ကာမလိမ္လည္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင့္ တာဝန္႐ုပ္သိမ္းကာ အိမ္ျပန္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားသည္။

ကုလခေမာက္ျပာတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဗဟိုအာဖရိကရီပတ္ဘလစ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ရွိတပ္စြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္သည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၉၆ယဝ၀၀ ရွိၿပီး ကမၻာတစ္လႊားမစ္ရွင္ ၁၄ ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။

F-04