ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ကမၻာတစ္လႊားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ဘာလင္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ကမၻာတစ္လႊားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ 

ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ အသက္ဝင္ေစရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာကုလသမဂၢေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုအတြက္ ႏိုးထၾကေလာ့ (Rise for Climate) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ႏိုင္ငံ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပပြဲေပါင္း ၁၀၀၀ နီးပါးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားကအစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ားအေပၚ မွီခိုမႈအဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္သို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခုဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ဘန္ေကာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကိစၥအမ်ားအျပားညႇိႏိႈင္း၍မရျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ရာသီဥတုထိန္းခ်ဳပ္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ထြက္ရွိမႈ ေလွ်ာ့ခ်ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း ခ်က္ခ်င္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ကာ႐ိုဝိုက္စ္တြင္ က်င္းပမည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္မည့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တင္ျပမည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈ ကန္႔သတ္ေရးဥပေဒ မူေဘာင္မူၾကမ္းေရးေဆြးရန္ လတ္တေလာ ဘန္ေကာက္တြင္ ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္အပတ္တြင္လည္း ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ကမကထျပဳမႈျဖင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတြင္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္လက္ထက္တြင္ ပါရီရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္က ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္အစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္အရဆိုလွ်င္ ယခုအခ်ိန္မွာ ၂၁၀၀ ျပည့္အတြင္း ေနာက္ထပ္အပူခ်ိန္ ထပ္မျမင့္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ပါရီရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည့္မီရန္မွာ လာမည့္ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊင့္မႈကို တစ္ကမၻာလံုးက ဝိုင္းဝန္းေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ မည္သို႔မည္ပံုေထာက္ပံ့ေပးမည္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဆိုျခင္းမွာ လတ္တေလာ ဘန္ေကာက္တြင္က်င္းပေနသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အေက်အလည္ညႇိႏိႈင္းေနရသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာ ဩစေၾတးလ်မွ စတင္ခဲ့ၿပီးရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးစာတန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ႐ြက္ေလွ တစ္စင္းမွာ ဆစ္ဒနီေအာ္ပရာေဟာက္စ္ေရွ႕ ဆစ္ဒနီဆိပ္ကမ္းကိုျဖတ္၍ ႐ြက္လႊင့္ခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမနီလာၿမိဳ႕တြင္ တိုင္ရန္ႏိုေဆာရပ္စ္ (T-Rex) ဒိုင္ႏိုေဆာပံုစံ ဝတ္စားထားသူတစ္ဦးက “႐ုပ္ႂကြင္း (ေလာင္စာ) ကင္းစင္ေခတ္ကိုသြားၾကပါစို႔”​ ဆိုေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ကာ လူ ၈၀၀ ခန္႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးကို စြမ္းအင္အတြက္ အလြန္အက်ဴးမွီခိုေနရမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဘန္ေကာက္တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးရာ ကုလသမဂၢ ေဒသဆိုင္ရာ႐ံုးခြဲေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပသူ ၂၀၀ ခန္႔ စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာမႈအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းကဆႏၵျပရန္ ေစ့ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္မူ လူေထာင္ေသာင္းခ်ီကာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ရွိ ရင္ျပင္တြင္ လူမ်ား ျပည့္လွ်ံသြားခဲ့ကာ သမၼတႏိုင္ငံရင္ျပင္သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ခ်ီတက္ဆႏၵျပသူ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး ဆႏၵျပသူအမ်ားဆံုး မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္းတြင္ ဆႏၵျပသူ ၅ ေသာင္းခန္႔ရွိခဲ့သည္ဟု ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကမူပဲရစ္တြင္ ဆႏၵျပသူ ၁၈၅၀၀ သာရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံကိုေပေဟဂင္တြင္ လူ ၁၀၀၀၀ ခန္႔၊ ဘယ္လ္ဂ်ီႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕ ဥေရာပပါလီမန္ေရွ႕တြင္ လူ ၁၃၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

F-03