ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္တြင္ တစ္ပတ္အတြင္း ဆစ္ခ္လူမ်ိဳးႏွစ္ဦး တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႔ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားတိုက္ခိုက္ခံရသည့္ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေနမည္ကို ဆစ္ခ္လူထုက ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ရွိသည္ဟု CNN သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဝါရွင္တန္ဒီစီ၊ ၾသဂုတ္ ၉

ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္တြင္ တစ္ပတ္အတြင္း ဆစ္ခ္လူမ်ိဳးႏွစ္ဦး တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႔ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားတိုက္ခိုက္ခံရသည့္ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေနမည္ကို ဆစ္ခ္လူထုက ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ရွိသည္ဟု CNN သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

တိုက္ခိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားတိုက္ခိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ရဲမ်ားကလည္း ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

ကာလီဖိုးနီးယားရွိ မန္တီကာၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ ဆာဟစ္ဘ္ ဆင္းဂ္နတ္ဆိုသူ ဆစ္ခ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူငယ္ႏွစ္ဦးကို ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဆာဟစ္ဘ္ ဆင္းဂ္နတ္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ တရားခံႏွစ္ဦးက ၎အားတံေတြးျဖင့္ေထြး၍ ထြက္ေျပးခဲ့သည္ကို လံုၿခံဳေရးကင္မရာမွ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာအနီးရွိ ဂေရးစတုန္းပန္းၿခံ၌ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လူ ေထာင္ေပါင္းခ်ီ စုေဝးခဲ့ၿပီး ဆာဟစ္ဘ္ ဆင္းဂ္နတ္ဘက္မွ ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေထာက္ခံသူမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆာဟစ္ဘ္ ဆင္းဂ္နတ္၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက အဆုိပါတိုက္ခိုက္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း လာေရာက္ျပသခဲ့ၾကသည္။

“ဒီကိစၥက လူတစ္ေယာက္တည္းကို တုိက္ခိုက္တဲ့သေဘာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါက မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုလံုးကို တိုက္ခိုက္တာ”ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

F-06