မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ရာဇတ္ကို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြဲခ်က္သံုးခုျဖင့္ အထူးတရား႐ံုးတြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က အမႈဖြင့္စြဲခ်က္တင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို Channel News Asia သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။


ကြာလာလမ္ပူ၊ ဩဂုတ္ ၈

မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ရာဇတ္ကို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြဲခ်က္သံုးခုျဖင့္ အထူးတရား႐ံုးတြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က အမႈဖြင့္စြဲခ်က္တင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို Channel News Asia သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

နာဂ်စ္ရာဇတ္အား စြဲခ်က္သံုးခုျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ အမႈဖြင့္ျခင္းသည္ 1MDB ဟုေခၚေသာ မေလးရွားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ (ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ) မွ ေငြေၾကးမ်ားအလြဲ သံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ 

ဗုဒၶဟူးေန႔က မေလးရွားတရား႐ံုးေတာ္တြင္ ဖတ္ၾကားေသာစြဲခ်က္သံုးခုသည္ နာဂ်စ္၏ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ 1MDB ရန္ပံုေငြမွ ရင္းဂစ္ ၄၂ သန္း (ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၃ သန္း) လႊဲေျပာင္းရယူမႈႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္သည္ဟု တရားေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနာဂ်စ္ကမူ ယင္းစြဲခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားသည္။ နာဂ်စ္၏ အမႈကို ယခုအခါ အထူးတရား႐ံုးသို႔ေပးပို႔ကာ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ၎ကို အာမခံေပးထားေၾကာင္း မေလးရွားမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ 

အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို တရား႐ံုးေတာ္ကၾကားနာရာတြင္ နာဂ်စ္သည္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္ဟူေသာ စြဲခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအရ နာဂ်စ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ မွ ၂၉ ရက္ေန႔အၾကားရင္းဂစ္ေငြ ၂၇ သန္းကို အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့သည္ဟု စြဲခ်က္ မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုကာလတြင္ပင္ ေနာက္ထပ္ ရင္းဂစ္ေငြ ၅ သန္းကိုလည္း အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့သည္ဟု ယင္းမွတ္တမ္းက ဆိုသည္။ 

အဆိုပါစြဲခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားပါကဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္အေနႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ ႏွစ္၊ ႀကိမ္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္တို႔ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

ယံုၾကည္မႈ အလြဲသံုးစားျပဳမႈႏွင့္ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈ စသည္တို႔က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ နာဂ်စ္ရာဇတ္ကို ေပးထားေသာ ရင္းဂစ္ ၁ သန္းတန္ အာမခံမွာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားအတြက္ပါ ေပးထားေၾကာင္း မေလးရွားသတင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ 

နာဂ်စ္ရာဇတ္၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူရွာ ဖီအပၸဒူလာက တရား႐ံုးေတာ္တြင္ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးသြားရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

နာဂ်စ္ရာဇတ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္းကတည္းက အာဏာႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ 

နာဂ်စ္ရာဇတ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အသက္ ၉၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာမိုဟာမက္ ဦးေဆာင္ေသာ အတို္က္အခံပါတီကို အေရးနိမ့္သြားၿပီးေနာက္ ယခုလိုအာဏာရွိစဥ္က အလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္အေရးယူခံရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

မဟာသီယာမိုဟာမက္ ဦးေဆာင္ေသာ မေလးရွားအစိုးရအာဏာရလာၿပီး သီတင္းပတ္အနည္းငယ္တြင္ နာဂ်စ္ရာဇတ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာတိုက္ခန္းမွ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ တန္ဖိုးရွိေသာအဖိုးတန္ လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္ လက္ကိုင္အိတ္မ်ားကို မေလးရွားအာဏာပိုင္မ်ားက သိမ္းဆည္းခဲ့ၾကသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အဖိုးတန္ဆံုးေသာပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့သည္။

F-01