ပဲရစ္မွ ဇာတိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္ခြာသြားရင္း ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ႏိုင္ငံတကာ ပုလိပ္အဖြဲ႔ အင္တာပိုလ္၏ အႀကီးအကဲ မင္ေဟာင္ေဝကို ျပင္သစ္ရဲမ်ားက စံုစမ္းရွာေဖြေနသည္ဟု Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပဲရစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆

ပဲရစ္မွ ဇာတိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္ခြာသြားရင္း ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ႏိုင္ငံတကာ ပုလိပ္အဖြဲ႔ အင္တာပိုလ္၏ အႀကီးအကဲ မင္ေဟာင္ေဝကို ျပင္သစ္ရဲမ်ားက စံုစမ္းရွာေဖြေနသည္ဟု Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က ထြက္ခြာသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း သတင္းမၾကားရေသာေၾကာင့္ မင္ေဟာင္ေဝ၏ဇနီးက အင္တာပိုလ္အေျခစိုက္ေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ လိုင္ယြန္မွ ရဲဌာနကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မင္သည္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားကိုတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ပံုရေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရသည္ဟု အေနာက္အုပ္စုစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားက ေလာေလာဆယ္ ယူဆထားၾကသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား အေၾကာင္းရင္းမသိရဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၾကၿပီး လအတန္ၾကာမွ အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

မင္ ၆၄ ႏွစ္သည္ တ႐ုတ္ေျမေပၚ ေျခခ်သည္ႏွင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရပံုရသည္ဟု အမည္မေဖၚေသာ သတင္းဇာစ္ျမစ္မ်ားကို ကိုးကားကာ South China Morning Post သတင္းစာက ေရးသားသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အလိုရွိသူ တရားခံေျပးမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ကမၻာ့ ၁၉၂ ႏိုင္ငံစုဖြဲ႔ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာပုလိပ္အဖြဲ႔ အင္တာပိုလ္ကမင္ေပ်ာက္ဆံုးမႈ သတင္းကို သိရွိသည္ဟုေျပာၾကားသည္။ ထိုကိစၥသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျပင္သစ္မွ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ကိစၥျဖစ္သည္ဟု အင္တာပိုလ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အင္တာပိုလ္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားထံမွ ေစလႊတ္ေပးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အင္တာပိုလ္တြင္ လာေရာက္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ မိခင္ႏိုင္ငံမွ ရာထူးေနရာကိုလည္း ရယူထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

မင္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဧၿပီလက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေနရာကို ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

မင္သည္ ရာဇဝတ္မႈ စံုစမ္းေရးႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္းႏွစ္ေလးဆယ္သက္တမ္း အေတြ႔အႀကံဳရွိသူျဖစ္ၿပီး ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရး၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ရသူျဖစ္သည္။ 

မင္အား ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလက အင္တာပိုလ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းစဥ္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေဘဂ်င္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ျပည္ေျပးမ်ားကိုဖမ္းဆီးရန္အတြက္ ထိုရာထူးေနရာကို အသံုးခ်ရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည္။

မင္အားအမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္းစိတ္ဓာတ္အရ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အင္တာပိုလ္၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္ဟု ထိုစဥ္က Amnesty International က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ 

မင္ေဟာင္ေဝတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားစဥ္ ၎၏ဇနီးႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာမူ လိုင္ယြန္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု ျပင္သစ္ရဲက ေျပာၾကားသည္။

F-04