ဂ်ာမနီေအာ္လ္တာေနးတစ္ပါတီ (AfD) ၏ ထင္ရွားေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ အယူအဆမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ရန္ ဝန္မေလးေတာ့သလို သမိုင္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးကိုပါ လိုလားေနၾကၿပီး အစြန္းပိုေရာက္လာေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ကိုးကား၍ DW သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ဘာလင္၊ ဩဂုတ္ ၇

ဂ်ာမနီေအာ္လ္တာေနးတစ္ပါတီ (AfD) ၏ ထင္ရွားေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ အယူအဆမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ရန္ ဝန္မေလးေတာ့သလို သမိုင္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးကိုပါ လိုလားေနၾကၿပီး အစြန္းပိုေရာက္လာေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ကိုးကား၍ DW သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ 

လက္ယာယိမ္း လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီ ဂ်ာမနီေအာ္လ္တာေနးတစ္ပါတီ (AfD) သည္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္ စတင္ထူေထာင္ကတည္းက အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ တတိယအႀကီးဆံုး ပါတီျဖစ္လာသည့္ AfD သည္ ယခုအခါတြင္လည္း ေနာက္ဆံုးေပၚေပါက္ေနသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ အေဒါ့ဖ္ဟစ္တလာကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကံစည္မႈ၌ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ နာဇီေခတ္ ဂ်ာမန္တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဗြန္ကေလာက္စ္ရွန္႔ဂရက္ဖ္ စတက္ဖန္ဘာ့ဂ်္မွာ ႀကိဳးပမ္းမႈမေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ စတက္ဖန္ဘာ့ဂ်္ကို ေလးစားသူမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

AfD ၏ နာမည္ႀကီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ လားစ္စတိန္ကီက ဗြန္စတက္ဖန္ဘာ့ဂ်္ႏွင့္ ဟစ္တလာကိုလုပ္ႀကံရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားသည္ ဂ်ာမန္ျပည္သူတို႔၏ သစၥာေဖာက္မ်ားႏွင့္ ရန္သူေတာ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ယင္းအျမင္မွာ လက္ယာယိမ္းအစြန္းေရာက္ အသိုင္းဝိုင္းတြင္ ၾကားေနက်အျမင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ စတိန္ကီသည္ ဂ်ာမန္ အေနာက္ေျမာက္ျပည္နယ္ ေအာက္ဆက္ဆိုနီမွ လူငယ္အဖြဲ႔ခြဲ ဂ်န္ဂီေအာ္လ္တာေနးတစ္ကို ဦးဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။ စတိန္ကီေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ဗြန္စတက္ဖန္ဘာ့ဂ်္ကို ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်သည့္ စာသားမ်ားေရးတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ႔အဖြဲ႔ခြဲအတြင္းမွသာမက AfD ပါတီ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ အျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ စတိန္ကီကိုဖယ္ရွားရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။ 

ယခုကဲ့သို႔ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားက ေဘာင္ေက်ာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ တာဝန္တစ္ရပ္လိုပင္ ႐ႈျမင္သည့္ အဆင့္ေရာက္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဝါနာပတ္ဇဲ့လ္က ဆိုသည္။ AfD တြင္ ထိပ္ဆံုးသို႔ အလြယ္တကူအဆီးအတားမရွိ ေရာက္ေအာင္လုပ္၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း ပတ္ဇဲလ္က ဆိုသည္။ စတိန္ကီ၏ အယူအဆ အေျပာင္းလဲတင္ျပမႈမ်ိဳးမွာ ဂ်ာမနီတြင္ ေဖာက္ထြက္လိုလွ်င္ လုပ္သည့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟုလည္း ပတ္ဇဲလ္က သံုးသပ္သည္။

AfD သည္ သမိုင္းျပင္ဆင္ေရးဝါဒကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးသည့္ ရန္လိုေသာ အစြန္းေရာက္ရပ္တည္ခ်က္မ်ိဳးကို ခ်မွတ္လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း အသက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ AfD မွ ႏုတ္ထြက္ဘက္ေျပာင္းလာသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရန္႔ဇီစကာရွရီဘာက ဆိုသည္။ AfD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကိုယ္တိုင္က ေအာက္ေျခမွ ယင္းသို႔ သမိုင္းျပင္ဆင္ေရး ဝါဒီတို႔ေၾကာင့္ ဖိအားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ရွရီဘာ၏ AfD အတြင္းေရးကို ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

AfD ၏ ဝါဒေရးရာ ဗဟိုခ်က္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ဆက္ဆိုနီျပည္နယ္ ဒရက္ဇ္ဒန္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦး ျဖစ္သူပတ္ဇဲလ္က လက္ရွိပါတီတြင္း ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ယုတၱိရွိသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္အမ်ားစုမ်က္လံုးထဲတြင္ AfD သည္ လက္ယာအစြန္းေရာက္ဟု ထင္ရွားေနရာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိလက္ယာယိမ္းမ်ားကို သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပတ္ဇဲလ္က သံုးသပ္ခဲ့သည္။

AfD ပါတီတြင္း သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူတို႔မွာ ေနရာမရေတာ့ဘဲ ယခင္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဘာန္ဒ္လက္ခ္မွာ ေခ်ာင္ထိုးခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၃ တြင္ AfD ကို ဥေရာပေပါင္းစည္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရးပါတီအျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ အပါဝင္ျဖစ္သည့္ လက္ခ္ႏွင့္ သူ႔ေနရာဆက္ခံသူ ဖေရာက္ခ္ပက္ထရီတို႔မွာ ပါတီတြင္းရွိ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားကို မထိန္းႏိုင္ခဲ့ဘဲ သူတို႔သာ ထြက္ေပးခဲ့ရသည္။ 

F-03