ဂ်ာမနီ၏ ထိပ္တန္းေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Audi ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကို ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ မီးခိုးထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ဖရန္႔ဖတ္၊ ဇြန္ ၁၉

ဂ်ာမနီ၏ ထိပ္တန္းေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Audi ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကို ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ မီးခိုးထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Audi ကုမၸဏီကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ Volkswagen ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက Audi ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ႐ူပတ္စတယ္ဒလာကို ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ မီးခိုးေငြ႔ထြက္ရွိမႈကို တိုင္းတာသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ လိမ္ညာေရးသားသည့္ကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္၍ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုသို႔ လိမ္ညာေရးဆြဲထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ အသံုးျပဳထားသည့္ ဒီဇယ္ကားမ်ားကို အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

“႐ူပတ္စတယ္ဒလာကို ျမဴးနစ္မွာပဲ အာဏာပိုင္ေတြက ထိန္းသိမ္းလိုက္တာ။ သက္ေသ အေထာက္အထား ဖံုးကြယ္ထိန္ခ်န္မႈအေပၚ အေျခခံတဲ့ဖမ္းဝရမ္းနဲ႔ ဖမ္းလိုက္တာ”ဟု ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဥပေဒအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ႐ူပတ္စတယ္ဒလာက ၎အေနႏွင့္ ယင္းသို႔ သက္ေသ အေထာက္အထား ထိမ္ခ်န္သည့္ကိစၥမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ျငင္းဆို ထားသည္။

Audi ကုမၸဏီသည္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ မီးခိုးေငြ႔ ထြက္ရွိမႈကိုဖံုးကြယ္ရန္ လိမ္ညာေရးဆြဲထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲပါရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေပါင္း ၂၁၀၀၀၀ ခန္႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇိမ္ခံကားထုတ္လုပ္သည့္ Audi သည္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ၊ တရားမဝင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈစသည့္ စြဲခ်က္တို႔ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရသည္။

ထို႔အတူ Audi ၏ ဝန္ထမ္း ၂၀ ခန္႔မွာလည္း အာဏာပိုင္မ်ား၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ခံေနရသည္။

F-01