ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ လူမ်ိဳးျဖဳတ္ရွင္းလင္းမႈ (မူရင္းအသံုး)တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားက ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္သည္။
နယူးေယာက္၊ မတ္ ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ လူမ်ိဳးျဖဳတ္ရွင္းလင္းမႈ (မူရင္းအသံုး)တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားက ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္သည္။

ရခိုင္အေရးကိစၥဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းေရးမစ္ရွင္ဥကၠ႒ မာဇူကီဒါ႐ူစ္မန္က ကမၻာေက်ာ္ လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္ေသာ Facebook သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

“ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဟာ အမ်ားျပည္သူေတြအၾကား ရန္ၿငႇိုးေတြ၊ အမ်က္ေဒါသေတြ၊ ဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာထားေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တာ။ အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝတဲ့ကိစၥလည္း ေသခ်ာေပါက္ ပါဝင္ေနတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားနဲ႔ သိရသေလာက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူမႈကြန္ရက္ဆိုတာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ပဲ ရွိတယ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဟာ လူမႈကြန္ရက္ပဲ”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မစၥယန္ဟီးလီကမူ Facebook သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၊ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ပုဂၢလိက လူမႈဘဝတို႔၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရကလည္း အမ်ားျပည္သူအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝရာတြင္ အဆိုပါ Facebook ကိုသာ အသံုးျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာက အရာရာကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚကေနပဲ လုပ္ၾကတယ္။ ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးၿပီး ျဖန္႔တယ္၊ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာမ်ိဳးခ်စ္ေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ေတြကိုသံုးၿပီး အၾကမ္းဖက္ အံုႂကြမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္၊ ဘဂၤါလီ ဒါမွမဟုတ္ အျခားတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြအေပၚ ရန္ၿငႇိုးထားေအာင္လုပ္ၾကတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မ တစ္ခုစိုးရိမ္မိတာက ေဖ့စ္ဘြတ္ဟာ အခုဆိုရင္ ဘီလူးႀကီးတစ္ေကာင္လို ျဖစ္လာၿပီ။ သူ႔ရဲ႕မူလ ဦးတည္ခ်က္မ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘူး”ဟု ယန္ဟီးလီက ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား၏ အဆိုပါမွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္၏ Facebook က ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ တစ္စံုတရာ မျပဳလုပ္ေသးေပ။

သို႔ေသာ္ Facebook သည္ အမုန္းစကားမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ အေကာင့္မ်ားကို ဖယ္ရွားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ မ်ိဳးခ်စ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝီရသူ၏အေကာင့္ကိုလည္း ယင္းကိစၥေၾကာင့္ပင္ ဖယ္ရွားလိုက္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

F-01