ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူအား လိင္ဆက္ဆံလိုသူတစ္ဦးထံ ၁၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ သားျဖစ္သူကို ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေငြေၾကးရယူကာပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ အသက္ ၄၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးကို အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ဘာလင္၊ ဩဂုတ္ ၈

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူအား လိင္ဆက္ဆံလိုသူတစ္ဦးထံ ၁၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ သားျဖစ္သူကို ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေငြေၾကးရယူကာပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ အသက္ ၄၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးကို အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရားခံ၏ ၃၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ခင္ပြန္းကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ တားဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၎တို႔သည္ ဖ႐ိုင္းဘတ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ စေတာ္ဖန္တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာကေလး ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကြန္ရက္တြင္ အဓိက တရားခံမ်ားျဖစ္သည္။ ဘာရင္တီႏွင့္ ခရစ္ရွန္အယ္လ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေဖာက္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထံ ကေလးမ်ားကို ေပးပို႔႐ံုသာမက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ဘာရင္တီႏွင့္ သူမ၏ခင္ပြန္းကို အဓမၼျပည့္တန္ဆာ ခိုင္းေစမႈ၊ ဆဲဆိုၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အဆံုးစြန္ လူ႔သိကၡာပ်က္ျပားေစမႈ၊ ကိုယ္ကာယညႇဥ္းပန္းမႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္ ပုဒ္မေပါင္း ၆၀ နီးပါးျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

၎တို႔စံုတြဲသည္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလအထိ ၂ ႏွစ္ကာလအတြင္း ယူ႐ိုေငြေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရယူကာအြန္လိုင္းမွ ဆက္သြယ္လာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားထံ သားျဖစ္သူကို ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္ဟု ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

႐ိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကိုလည္းအြန္လိုင္းမွ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကရာအဆိုပါ ေယာက်ာ္းေလးကို မ်က္ႏွာဖံုးအုပ္ကာ ႀကိဳးတုပ္ထားသည္ကို ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ဂ်ာမန္ရဲမ်ားသည္ အမည္မေဖာ္သူ တစ္ဦးထံမွ သတင္းေပးမႈကိုလက္ခံရရွိခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလတြင္ ကေလးျပည့္တန္ဆာဂိုဏ္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘာရင္တီတို႔ စံုတြဲအပါအဝင္ တရားခံရွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္မွ ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသားသံုးဦး၊ ဆြစ္လူမ်ိဳးတစ္ဦး၊ စပိန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အထိ အသီးသီးခ်မွတ္ထားသည္။

ကေလးသူငယ္ လိင္ညႇဥ္းပန္းမႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ တရားခံအမ်ိဳးသမီး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သူမ၏ ေနာက္ေယာက်ာ္းက ပစ္မသြားေစရန္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယူ႐ိုေငြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရရွိကာ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ရလာခဲ့သည္ဟု တရားသူႀကီး စတီဖန္ဘာဂလင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မသက္ညႇာစတမ္း စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း မျပဳမီအခ်ိန္အထိ ကေလးကို တရားခံမ်ားက လိင္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္ဟု ကေလးသူငယ္ လိင္ညႇဥ္းပန္းမႈဆိုင္ရာ အထူးစံုးစမ္းေရးမွဴး ဝီလ္ဟမ္႐ိုရစ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထို႔ျပင္ မိသားစုေရးရာခံု႐ံုးမ်ားတြင္ အမွားမကင္းေၾကာင္းကို ဤအမႈက ျပသေနသည္ဟု ဝီလ္ဟမ္႐ိုရစ္က ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး မိသားစုေရးရာ တရားသူႀကီးမ်ားအား ဥပေဒမြမ္းမံသင္တန္းမ်ားေပးရန္ႏွင့္ လူငယ္အေရး ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မ်ားအား ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎က တိုက္တြန္းထားသည္။

စေတာ္ဖန္ၿမိဳ႕မွ ကေလးငယ္၏ လိင္ညႇဥ္းပန္းခံရမႈသည္ အမႈစစ္ေဆးရာမွ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္လူထုကိုမ်ားစြာ တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့သည္။

ေဒသခံလူငယ္ေရးရာဌာနသည္ ကေလးငယ္ႏွင့္ တရားခံခရစ္ရွန္အယ္လ္တို႔ တစ္အိမ္တည္းတြင္ အတူေနထိုင္သည္ကို ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ သိရွိသြားၿပီးေနာက္ ကေလးကို ေခၚယူထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ္လည္း မိခင္ဘာရင္တီကသူမ၏ သားကို အိမ္ျပန္ေခၚရန္ မိသားစုေရးရာခံု႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ အမႈႏိုင္သြားခဲ့သည္။ 

တရားခံခရစ္ရွန္အယ္လ္က ၎သည္ အဆိုပါရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိက တြန္းအားျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ 

F-04