တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမည့္ အခ်ိန္စာရင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရေသာ စာရင္းဇယားအရ ယခုႏွစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္စာရင္းေပးထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စာရင္းမွာ ...

education-2015-ans

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမည့္ အခ်ိန္စာရင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရေသာ စာရင္းဇယားအရ ယခုႏွစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္စာရင္းေပးထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စာရင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကထက္ ပိုမ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အမ်ားသိရွိေစရန္ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဆိုေသာ အခ်ိန္က စတင္ေရတြက္လွ်င္ ေျဖဆိုလိုသူ ပိုမ်ားေနသည္ဟု ဆိုသည့္ ယခုႏွစ္ကို ၉ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အမ်ားဆံုး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္ဟု ၫႊန္းဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ေျဖဆိုလို ေၾကာင္း စာရင္းေပးမႈသည္ စုစု ေပါင္း ၅ သိန္းစြန္းစြန္းသာ ရွိသည္။ ထိုႏွစ္က စၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေျဖဆိုလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဦးေရက တျဖည္းျဖည္း တက္ လာကာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇ သိန္းခြဲအထိ ျဖစ္လာသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေျဖဆိုရန္စာရင္း ေပးထားမႈက ၇ သိန္း ၈ ေသာင္း ေက်ာ္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ စာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

ပိုမ်ားလာသည့္ အေၾကာင္း အရင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဘက္က ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေပါင္း ၃ဝဝဝေက်ာ္ကို ေက်ာင္းအဆင့္ မ်ားတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုထဲ တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ နယ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔ ေျဖဆိုၾကမႈ ပိုမ်ားလာေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားကာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားေပးခဲ့သည္။

တိုးလာတာက အျပင္ေျဖလား၊ ေက်ာင္းတြင္းေျဖလား

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲကို ေျဖဆိုလိုေၾကာင္းစာရင္းေပးထားခ်က္အရ ေက်ာင္းတြင္းေျဖဆို မည့္ စာရင္းသည္ ယခင္ႏွစ္ ေက်ာင္းတြင္း ေျဖဆိုလိုသူဦးေရထက္မ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရ သည္ဟု စာစစ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ တိုးလာသည့္ ၃ဝဝဝဝ စလံုး သည္ ေက်ာင္းတြင္း ေျဖဆိုမည့္သူ မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔က နယ္မွ ျဖစ္ၾကသည္ဟု သူက ဆိုသည္။ ထိုအတိုင္းဆိုလွ်င္ ျပင္ပေျဖသည္ တိုးလာသည္ဟု ေျပာ၍မရ ဘဲ ပံုမွန္အတိုင္းသာ ရွိေနသည္ဟု ဆိုရလိမ့္မည္။

စာရင္းတိုးလာမႈသည္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိပါေစ

ပညာေရးေလ့လာေနသူ လုပ္ သက္ရင့္ ဆရာမတစ္ဦးက စာရင္းေပးထားသည့္ အေရအတြက္ တိုးလာသလို၊ အမွန္တကယ္လာေျဖ ၾကသည့္ အေရအတြက္လည္း တိုးသင့္သည္ဟု သူ၏ လိုလားခ်က္ကို ေျပာျပသည္။ သူေျပာသည္ကလည္း လြန္အံ့မထင္။ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးၾကသူက မ်ားစြာရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လာမေျဖသူက စာရင္းတင္ထားမႈေအာက္ အနည္းဆံုး ငါးေသာင္းေက်ာ္၊ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္ အသာေလး ရွိတတ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ကဆိုလွ်င္ စာရင္းလာတင္သူက ခုနစ္သိန္းခြဲနီးပါးလာေျဖသူစာရင္းက ၅၉၇၉၄၆ ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။အလားတူ က်န္သည့္ ႏွစ္မ်ားကလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကဆိုလွ်င္ စာရင္းတင္သူက ၆ သိန္းစြန္းစြန္း၊ အမွန္တကယ္လာေျဖသူက ၅၄၁၉၄၆ ဦး စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ေနရေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယင္း ဆရာမက ေျပာသည္။ ”ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖခ်င္တဲ့သူမ်ားတာကိုက ဝမ္းသာစရာပဲ။လာေျဖသူမ်ားရင္ေတာ့ ပို ဝမ္းသာစရာပါပဲ” ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။ ေနာက္ထပ္ ဆရာတစ္ဦးက ေတာ့ လာမေျဖသူအမ်ားစုက ျပင္ပ ေျဖမ်ား ျဖစ္၍ ယခုႏွစ္စာရင္းတိုး လာမႈသည္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္းဆိုသည္။

စာစစ္ ဦးစီးဌာနဘက္က စာ ေမးပြဲစစ္ေဆးေနခ်ိန္တိုင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည့္အတိုင္း လာ မေျဖသူမ်ားသည္ ျပင္ပေျဖတို႔သာ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို သူက ကိုးကားခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ စာရင္းတင္ၿပီး အမွန္တကယ္လာေျဖသည့္ စာရင္း ကိုပါ မွီျငမ္းကာ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္သည္ဟုသူကဆိုသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၌ လာေျဖသူ စာရင္းသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေျဖဆိုမႈထက္ အေရအတြက္အား ျဖင့္ ၅၆ဝဝဝ ပိုတိုးခဲ့သည္။အလားတူ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စာရင္း တြင္လည္း ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္က ထက္ ၅၄ဝဝဝ ေက်ာ္တိုးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာရင္းတင္ၿပီး လာ မေျဖသူက ႏွစ္စဥ္ ငါးေသာင္း ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း၊ ေျဖဆိုေနသူ က တိုးလာေန၍ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သူက သူ႔အယူအဆကို ထပ္ေျပာခဲ့ သည္။ ”လာမေျဖသူေတြ ထပ္ေလ်ာ႔ ရင္ေတာ့ ပို ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု အထက္ပါ ဆရာက ေျပာသည္။

စာစစ္ဌာနေတြကိုလည္း ထပ္တိုးမယ္လို႔ ပညာေရးေျပာ

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က စာစစ္ဌာန ေပါင္း ၁၄၆၇ ခု ဖြင့္ခဲ့သည္။ ယခု ႏွစ္တြင္ ထိုထက္ ပိုတိုးဖြင့္ရေတာ့ မည္ဟု စာစစ္ၫႊန္ခ်ဳပ္ကေျပာ သည္။စာစစ္ဌာနတစ္ခု အတြက္ ရွိရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္၊ အဆိုျပဳလာသည့္ စာစစ္ဌာနကို ခြင့္ျပဳေပး မည္ဟု သူကေျပာသည္။ လက္ရွိ တြင္စိစစ္ေနဆဲဟု စာစစ္ၫႊန္ခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာသည္။

ေျဖဆိုသူတိုးလာသလို ေအာင္ခ်က္ေကာင္းဖို႔လည္းလို

ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံပညာက႑၊ အထူးသျဖင့္ အထက္တန္းပညာ ေရးအပိုင္းကို ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အထိ အပိုင္းလိုက္ခြဲ ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းတက္ သည့္ ဦးေရသည္ မ်ားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပညာ သင္ႏွစ္က အထက္တန္းအဆင့္ တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၆၆၃၁၈၂ ဦး ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၅- ၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၈၇၃၈၃၂ ဦးအထိ တိုးသြားသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ၉၂၈၃ဝ၈ ဦးအထိ ျဖစ္၍ ၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂ သိန္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ တိုးခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ စာရင္းက တက္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ တြင္ ေအာင္ခ်က္က က်ေနသည္။ ဆိုးဆိုးရြားရြားဟု ဆို၍ရသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းတြင္ က်႐ံႈးသူေလး သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိသည္။ ေျဖဆိုသူ ေျခာက္သိန္း သံုးေသာင္းေက်ာ္တြင္ ေအာင္ျမင္သူ အေရအတြက္က တစ္သိန္းကိုးေသာင္းေက်ာ္ေလး သာရွိရာ၊ ယင္းအေရအတြက္ ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ၈ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေအာင္ ျမင္သူ အနည္းဆုံးႏွစ္အျဖစ္ စာရင္း ဝင္သြားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အား လံုး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းက်ခဲ့ ၿပီး၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အဆိုးရြားဆံုးက်ဆင္းသြားသည့္ တိုင္းမွာ ဧရာဝတီတိုင္းျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုသူ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ယခင္ ႏွစ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၇ ဒသမ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၁ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၄ ဒသမ ၈၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၄ ဒသမ ၃၇ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၅ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၄ ဒသမ ၉၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က ၃ဝ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ေအာင္ခ်က္သည္ ၂၉ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္သည္ ေျဖ ဆိုလိုသူတိုးလာသလို၊ ေအာင္ျမင္ သူလည္း တိုးဖို႔လိုမည္ျဖစ္ရာ စာ ေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စာကို လက္ရွိအခ်ိန္က စၿပီး ႀကိဳးစား မည္ဆိုလွ်င္လည္း ေနာက္က်သြား ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသးေပ။ ေအာင္ျမင္ မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ေသးသည္ဟု ဆို ရေပလိမ့္မည္။

မင္းသုေအာင္ တင္ျပသည္။