စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေသာတာပန္ရပ္ဇာတိ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵမွ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ သတ္မွတ္မူမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ဆရာ၊ ဆရာ...
ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵမွ စစ္ကိုင္း ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားအား ဆရာ႔ ဂုဏ္ေက်းဇူး ဆပ္ပြဲ ျပဳလုပ္

စစ္ကိုင္း

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေသာတာပန္ရပ္ဇာတိ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵမွ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ သတ္မွတ္မူမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ ႀကီးမ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္က ေသာတာပန္ ရပ္ကြက္ရွိ ခမည္းေတာ္ ဦးေအာင္သန္း၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚစိန္ၾကည္ေနအိမ္သို႔ ဖိတ္ၾကား၍ ဂုဏ္ျပဳေက်းဇူးဆပ္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၂၃ ရပ္ကြက္တြင္ လက္ရွိေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႕ေပၚမွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ စာသင္ၾကားျပသခဲ့ဖူးျခင္း၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ တြင္ ေန ထိုင္သူျဖစ္ျခင္း စေသာမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားထဲမွ လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္၊ ေဆးပင္စင္ႏွင့္ အျခားပင္စင္ ရရွိထားသူမ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အဓိကကူညီမႈျဖင့္ စာရင္း ျပဳစု၍ ဖိတ္ၾကားဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္သည္။


ဆရာ့ဂုဏ္ေက်းဇူးဆပ္ပြဲတြင္ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵက ဂုဏ္ေက်းဇူးဆပ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ၾသဝါဒစကားေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီး ၄၅ဝ တို႔အား ကန္ေတာ့ ခ်ဳိးျဖင့္ ကန္ေတာ့ၾကကာ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းစီႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကန္ေတာ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္လွက ဝမ္းေျမာက္ စကားေျပာၾကား၍ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား ကိုယ္စား ဆရာႀကီးဦးတင္ေမာင္စန္းႏွင့္ ဆရာမႀကီး ေဒၚစန္းၾကည္တို႔က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားတက္ ေရာက္သူမ်ားကို ဆရာေတာ္က နံနက္စာထမင္းအခ်ဳိပြဲမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းေကြၽးေမြး ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

လႈိင္ေထြးေအာင္

#theyangontimes