မေကြး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးခ႐ိုင္ ပဒါန္းၿမိဳ႕၌ အမ်ားျပည္သူ စုေပါင္းအလွဴေငြမ်ားျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ပဒါန္းၿမိဳ႕လယ္ပန္းၿခံေ...
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ ဖြင့္ပြဲကို ပဒါန္းၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည္

မေကြး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးခ႐ိုင္ ပဒါန္းၿမိဳ႕၌ အမ်ားျပည္သူ စုေပါင္းအလွဴေငြမ်ားျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ပဒါန္းၿမိဳ႕လယ္ပန္းၿခံေရွ႕တြင္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္က ထားရွိၿပီး ဖြင့္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေရႊထံမွ သိရသည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သြန္းလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလက စတင္သြန္းလုပ္ခဲ့ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ အေလးခ်ိန္မွာ ေၾကးပိႆာ ၃ဝဝ ရွိၿပီး အျမင့္ကိုးေပရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ သြန္း လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ရန္ပံုေငြရွာေဖြရန္ မင္း ဘူး(စကု)၊ ငဖဲ၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဘာလံုး အသင္း ၃၁ သင္းကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေရႊကရွင္းျပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ သယ္ေဆာင္လာစဥ္က အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားသည္ လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုဦးၫႊတ္အေလးျပဳၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ပဒါန္းၿမိဳ႕လယ္ပန္းၿခံေရွ႕ ၌ထားရွိၿပီး ေၾကး႐ုပ္ဖြင့္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔တြင္ စည္ကားစြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

မေကြးလွျမင့္

#theyangontimes